Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Enquête: als ik schepen van Sport zou zijn ...

Ben je een individuele sportbeoefenaar (jogger, zwemmer, fietser, ... )? Ben je begaan met belangrijke pijlers zoals sportinfrastructuur en sportparticipatie? Maak dan enkele ogenblikken van je tijd vrij om mee bouwen aan het Oostendse sportbeleid!

In oktober gaan we met z'n allen naar de stembus om politieke vertegenwoordigers aan te duiden voor de komende legislatuur 2013-2018. Eens de resultaten geteld zijn, worden er coalities gevormd die in een bestuursakkoord de krachtlijnen van hun toekomstig beleid vastleggen. We hoeven je dan ook niet te overtuigen dat dit cruciale mijlpalen zijn voor het toekomstig sportbeleid van Oostende. De Sportraad en de dienst Sport hebben voor de  individuele sportbeoefenaar een aantal eenvoudige vragen opgesteld verwijzend naar de essentiële bouwstenen van een sportbeleid: sportinfrastructuur, sportclubs, sportparticipatie en communicatie.

 

Op elke vraag kunnen er 3 antwoorden geformuleerd worden. Je naam, voornaam en sporttak zijn vrijblijvend. Gelieve slechts één enquête per persoon uit te voeren om een representatief resultaat te bekomen. De enquête kun je invullen tot 30 juni 2012 via deze link:

Enquête sportvisie 2013-2018 - individuele sportbeoefenaar

Naast deze enquête worden ook de sportclubs bevraagd met een afzonderlijke enquête. De resultaten van de verschillende enquêtes worden besproken binnen de Sportraad en gebundeld in een visietekst.

Het is niet de betrachting van deze enquête om een politiek standpunt in te nemen of een oordeel te vellen over de huidige bestuursperiode. Met de visietekst wenst de Sportraad suggesties en ideeën aan te reiken waarop de politieke verantwoordelijken zich kunnen baseren om keuzes en eindebeslissingen te nemen.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6851