Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het ontwerp addendum provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, dat voorlopig vastgesteld werd door de provincieraad, ligt ter inzage vanaf 17 oktober 2012 tot en met
14 januari 2013 op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning, lokaal 3.01, Koning Leopold lIl-laan 41, 8200 Sint-Andries.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6942

Login Form