Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Meer dan 400 bezwaarschriften ingediend over nieuw GRUP Afbakening Zeehavengebied Oostende

Er werden meer dan 400 bezwaarschriften afgeleverd op het departement RWO van Vlaams minister Philippe Muyters. Oostendse Bedrijven, werknemers, bewoners en particulieren tonen via deze weg aan dat het voorgestelde GRUP over de afbakening van het Oostends zeehavengebied op z'n minst zeer grondig herbekeken moet worden. Meer dan 100 ondernemingen worden nu met sluiting bedreigd, wat een sociaal en economisch bloedbad tot gevolg zou hebben. Deze bedrijven zorgen momenteel voor werkgelegenheid voor bijna 1000 mensen.


"Wij willen garanties"


Marie-Jeanne Becaus-Pieters is gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Visveiling Zeebrugge&Oostende. Ze was één en al oor voor het betoog van Dirk Gunst en professor Georges Al-laert. "Wij zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van de vismijn in Zeebrugge en Oostende en we moeten straks investeren in de nieuwe vismijn en de pakhuizen. In samenspraak met het Vlaamse Gewest en Stad Oostende hebben we ons twee jaar geleden geëngageerd voor de bouw, tegen eind 2014, van de nieuwe vismijn en de uitbouw het nieuwe European Food Center. We hebben geen probleem met een nieuwe ontwikkeling en de komst van 1.800 woningen maar als wij de verplichting hebben om zo'n grote investering te doen, dan willen we garanties. Iedereen weet dat er lawaai is in een vismijn, zowel 's nachts als overdag. Het lossen en laden, het draaien van de koelwagens, alles maakt lawaai ! Als het waar is dat de nieuwe bebouwing straks zo dicht bij de kaai komt, dan vragen we toch garanties. Er moet bij de realisatie van de woningen rekening gehouden worden met lawaaihinder. Anders regent het binnen de kortste keren klachten."

"We maken veel lawaai"


Philippe Devestele (47) is zaakvoerder van I.D.P. Shipyard. "Ons bedrijf, van grootvader op kleinzoon, is dit jaar 90 jaar oud. I.D.P. is een scheepsherstelbedrijf en scheepswerf. Wij onderhouden professionele vaartuigen, zowel voor de visserij, de Vlaamse Overheid, Defensie, de baggermaatschappijen en zelfs de windmolenconstructeurs. Wij zijn de garage van de Noordzee, regio Oostende." "Wij zijn van mening dat de functies van industrie en wonen moeilijk te combineren zijn. Wij maken veel lawaai, 24 uur op 24! Wij moeten ons ook vlot kunnen bewegen met zware vrachtwagens en met mobiele kranen, want hier telt maar één wet: het schip moet varen! Tijd is kostbaar! Als de plannen van de stad doorgaan, dan zal er sowieso minder plaats zijn voor havenactiviteit. Wat die rooilijn op de kaaimuur betreft, daarbij heb ik uiteraard vragen. Hoe kunnen we nu werken aan een schip als er geen verbindingsweg meer is en als er vijftien meter verder woongebied is, waar kinderen spelen? In dat GRUP is ook het dempen van het visserijdok voorzien, ons werkterrein. Wij worden straks gebroodroofd, want er is geen enkel alternatief!"


"Opnieuw verhuizen?"


Michel Segers is al vijf jaar zaakvoerder van het familiebedrijf Franlis, dat boottochten organiseert in de haven van Oostende en op zee. "De haven wordt voorbereid op offshore-windindustrie en grotere schepen. Franlis verzorgt al meer dan 50 jaar havenrondvaarten en zeetochtjes", vertelt Michel. "In Brugge en Zeebrugge werden we met open armen ontvangen. Wij stellen vast dat in Oostende alles, zeker de jongste jaren, maar blijft veranderen. We moesten weg aan de diepwaterkaai voor de zandwinning. We moesten weg van de kaai van de RMT en we hebben onze vaste ligplaats verloren aan de visserijsluis, Kaai 402, ten voordele van de overzet. Nu hebben we nog één opstap-plaats op het westerstaketsel. We beschikken wel over vijf vaartuigen en dat zorgt voor problemen bij het opstappen voor onze toeristische rondvaarten. We hebben nood aan een veilig ponton of een stuk van de kaai... Met de nieuwe plannen, met de rooilijn op de kaaimuur, valt ook de mogelijkheid van de Baelskaai weg. Dan moeten we weer verhuizen. Er moet dringend een gesprek komen met alle actoren van de haven", besluit Michel Segers.


"Het is vijf voor twaalf'


Bredenaar Dirk Gunst (56) is oprichtend lid van de vzw Oosteroever. Hij was een van de sprekers tijdens de infoavond. "Het plan is negatief, niet alleen voor de Oosteroever maar voor heel de haven. Iedereen werd misleid door de versnippering van de plannen. In plaats van eerst een totaal-overzicht voor te stellen van de reorganisatie van de haven, leeft men er stukjes uit gelicht. Plots staan we, voor wat Oosteroever en de Hendrik Baelskaai betreft, bijna voor een voldongen feit. De resterende bedrijven krijgen plots niet meer de status van haven- en water-gebonden industrie. De datum van 6 juli komt vlug dichtbij. Het is vijf voor twaalf. Nu moeten we reageren ! Na deze infoavond stellen we een modelbrief ter beschikking van de bedrijven én bewoners om bezwaar aan te tekenen. De stem van iemand die in het gebied woont of werkt, zal veel zwaarder wegen dan een petitie van onze vzw ! Die afbakening met de rooilijn op de kaai van de Baelskaai moet herroepen worden. We hopen dat het Vlaams Gewest het gezond verstand zal gebruiken. Ik heb niets tegen extra woongelegenheid, maar niet ten koste van wat hier op de Oosteroever te vinden is." (bron: Zeewacht)

Meer dan 400 bezwaarschriften ingediend over nieuw GRUP Afbakening Zeehavengebied Oostende

 

"Het GRUP is een slecht plan", zegt Georges Allaert, professor ruimtelijke ordening aan Universiteit Gent. "In 1997 werd nog 600 ha ingekleurd als havengebied. De helft van de Oosteroever wordt nu doorgesneden en uitbreiding wordt onmogelijk. De toekomst van de haven wordt in vraag gesteld. Meer dan een veredelde jachthaven zal niet meer mogelijk zijn, met alle gevolgen van dien voor de tewerkstelling."

Kaaimuur

"Men legt de afbakening voor havenindustrie op de rand van de kaaimuur. Nergens in Vlaanderen gebeurt dat. Heel de Hendrik Baelskaai is nu opgenomen in stedelijk ontwikkelingsgebied, niet meer in het havengebied. Dat betekent dat de havengebonden activiteiten en de betrokken bedrijven daar op termijn zullen moeten verdwijnen", meent de professor. "Minister Muyters, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, heeft dat zo beslist op advies van Stad Oostende. De voorbije tien
jaar, vanaf 2002, werd de Baelskaai via steeds variërende plannen in stukken gesplitst. Het doel was de Oosteroever te splitsen, het de industrie lastig te maken en de poort open te zetten voor de grote bouwpromotoren. Daarbij heb ik vastgesteld dat aanvankelijk, volgens het GRUP, maar sprake was van 1.100 woningen. Nu spreekt men van al 1.800 woningen en dat is wettelijk niet correct." Georges Allaert verwijt de stad ook een gebrek aan visie. "Er is geen totaal inrichtingsplan opgesteld voor het gebied Oosteroever.
Ik vraag me dan ook af hoe het mogelijk is dat een rooilijn gelegd wordt op de rand van de kaai-muur. Er bestaat ook geen inventaris van de bestaande toestand en de eventuele gevolgen, zeg maar schade, van de desastreuze ingreep. Dat werd nochtans gevraagd in de plenaire vergadering anno 2010 aan de Stad en aan het havenbestuur. Dat is wellicht bewust nooit overgemaakt aan de administratie in Brussel. Waar zijn ze mee bezig? Wil men er een plezierhaven van maken of wil men voor Oostende ook nog een maritieme toekomst?"

Hydrocentrales

"Er moet dringend openheid komen. Voor 6 juli moet elke burger die op de een of andere manier betrokken is met die rampzalige plannen reageren op dat plan. Het openbaar onderzoek vervalt dan. Als de overheid kan vaststellen dat er veel bezwaarschriften zijn, is er misschien nog een mogelijkheid om de plannen te laten wijzigen. Ik pleit voor een gemengde oplossing met 1.100 woningen én een verzekerde toekomst voor meerdere havengebonden bedrijven. Ik geloof ook meer in een toekomst met gebruik van hydrocentrales in zee dan in de tussentijdse oplossing met windenergie. Oosteroever moet zijn industrie kunnen blijven behouden. De toekomst van onze jeugd hangt ervan af! Ik hoop dat het niet te laat is en dat men kiest voor het gezond verstand", besluit professor Georges Allaert. (Bron: Zeewacht-Fons Roets)

Read more http://oostendseoosteroever.be/244-meer-dan-400-bezwaarschriften-ingediend-over-nieuw-grup-afbakening-zeehavengebied-oostende.html

Login Form