Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Oostende presenteert eerste laadpalen voor elektrische voertuigen

De stad Oostende stelt samen met Eandis de eerste laadpalen voor elektrische voertuigen ter beschikking aan de Bibliotheek Kris Lambert, op het kruispunt van de Steensedijk en de Zilverlaan en aan de Montgomerykaai.

De oplaadeilanden kunnen gebruikt worden door wagens en door tweewielers. Deze oplaadeilanden werden gerealiseerd in samenwerking met Eandis, het exploitatiebedrijf van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, met de partners binnen EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) en met steun van de Vlaamse Overheid via het IWT.

Onlangs werd officieel de eerste stekker in het stopcontact gestoken aan de Bibliotheek Kris Lambert. Het EVA-project is opgestart om de gemeenten te ondersteunen in hun milieuambities. Concreet gaat het over 71 oplaadeilanden.

Het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) is een project gesteund door Vlaams
minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De Kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.

Eandis wil dit jaar op 71 locaties gefaseerd gelijkaardige oplaadpunten uitbouwen om zo
te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier
kan er invulling worden gegeven aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen
een straal van 20 km of binnen 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.

Door deze infrastructuur ter beschikking te stellen, willen het stadsbestuur van Oostende
en Eandis elektrische mobiliteit stimuleren en inspelen op de Europese 20-20-20-richtlijn
(20 % minder broeikasgassen, 20 % minder energie en 20 % duurzame energie tegen
2020) en de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid om tot een reductie van de
CO2-uitstoot te komen.

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.

Anders en groener energie gebruiken, stelt nieuwe eisen aan de distributienetten. Naast
de klassieke energieafname, injecteren steeds meer klanten zelf groene, duurzame
stroom in het netwerk. Om de vraag en het aanbod aan elektriciteit optimaal op elkaar af
te stemmen, kiest Eandis voor een actief beheer van de netten. Slimme meters laten toe
om de energiestromen correct te meten en de netten slim aan te sturen.
Verschillende technologische oplossingen bieden hier mogelijkheden in de toekomst. Zo zou het opladen van voertuigen zoveel mogelijk kunnen worden verschoven naar de ‘stille uren’ of naar periodes met hoge beschikbaarheid van groene energie. Maar er zijn technische uitdagingen die moeten worden aangepakt vooraleer dat op grote schaal kan of zal doorbreken. Oostende wil haar rol als milieuvriendelijke stad benadrukken en zal samen met Eandis ervaring verwerven en expertise opbouwen op het vlak van elektrische mobiliteit.

Op publiek domein worden de oplaadpunten gegroepeerd in zogeheten oplaadeilanden.  Automobilisten met een elektrisch voertuig hebben de keuze om op te laden met een klassiek stopcontact op een voeding van 16 ampère, ofwel met een aangepast stopcontact op 32 ampère, naargelang van de technische specificaties van hun voertuig. Op 32 ampère is een lege autobatterij gemiddeld in 2 uur opgeladen. Elektrische fietsen en scooters kunnen met 6 tegelijk opladen. Afhankelijk van de toestand van de batterij zullen ze 30 minuten tot 4 uur nodig hebben om de batterij volledig op te laden.

In ieder oplaadpunt wordt een Telenet Hotspot geïntegreerd. Zo kunnen de bestuurders hun mails beantwoorden, Facebook checken of de krant online lezen tijdens het opladen. Via een vaste internetlijn voorziet Telenet connectiviteit tussen de oplaadpaal en zijn
achterliggend beheersystemen.

Meer info? Simon Van Wijmeersch, Corporate Communicatie Eandis, T 0476/30.10.34, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6916