Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Conform de artikelen 3, 4 en 5 van de Stedelijke verordening op de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten worden de volgende vacatures bekend gemaakt voor zeven standplaatsen in de zone voor losse plaatsen voor de duur van de Oktoberfoor 2012.

Voor de Oktoberfoor 2012 die plaatsvindt in Oostende op het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en -Paulusplein van 05 oktober 2012 tot en met 04 november 2012 is de Stad op zoek naar attracties die aan de hierna vermelde kenmerken voldoen:

 1. kermistoestel type A
  - soort : niet bepaald;
  - nuttige specificaties: de attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen. Na de opstelling van de attractie moet een opstellingsinspectie worden uitgevoerd door een onafhankelijk organisme;
  - situering van de standplaats: Sint-Petrus- en -Paulusplein;
  - maximum beschikbare ruimte: 23 meter gevellengte x 11 meter diepte;
  - standgeld: 234,83 euro per lopende meter gevellengte;
  - promotiebijdrage: 400,00 euro;
  - bijkomende informatie: eigen stroomvoorziening.
 2. kermistoestel type A
  - soort :Type Flipper;
  - nuttige specificaties: de attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen. Na de opstelling van de attractie moet een opstellingsinspectie worden uitgevoerd door een onafhankelijk organisme;
  - situering van de standplaats: Sint-Petrus- en -Paulusplein;
  - maximum beschikbare ruimte:15.meter gevelengte x 15 meter diepte;
  - standgeld: 134,35 euro per lopende meter gevellengte;
  - promotiebijdrage: 250,00 euro;
  - bijkomende informatie: eigen stroomvoorziening.
 3. kermistoestel type B
  - soort: gravitron;
  - nuttige specificaties: de attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen. Na de opstelling van de attractie moet een opstellingsinspectie worden uitgevoerd door een onafhankelijk organisme;
  - situering standplaats:Groentemarkt;
  - beschikbare ruimte: 18 meter gevellengte x 11 meter diepte;
  - standgeld: 116,83 euro per lopende meter gevellengte;
  - promotiebijdrage: 250,00 euro;
  - bijkomende informatie: eigen stroomvoorziening;
 4. kermistoestel type A/B
  -
  soort: niet bepaald;
  - nuttige specificaties: de attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen. Na de opstelling van de attractie moet een opstellingsinspectie worden uitgevoerd door een onafhankelijk organisme;
  - situering standplaats: Sint-Petrus- en -Paulusplein;
  - beschikbare ruimte: 14 meter gevellengte x 10 meter diepte;
  - standgeld: 134,35 euro per lopende meter gevellengte;
  - promotiebijdrage: 250,00 euro;
  - bijkomende informatie: eigen stroomvoorziening;
 5. kermistoestel type B
  - soort: automaat, kindvriendelijke attractie;
  - nuttige specificaties: de attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
  - situering standplaats: Wapenplein;
  - beschikbare ruimte: 3 meter x 2,50 meter;
  - standgeld: 184,59 euro.
 6. een standplaats voor waarzegger/waarzegster
  - situering standplaats: Sint-Petrus- en -Paulusplein;
  - beschikbare ruimte: 2,50 meter gevellengte x 6 meter diepte;
  - standgeld: 184,59 euro;
  - promotiebijdrage: 100,00 euro.
 7. kermistoestel type B
  - soort:,voetbalspel;
  - nuttige specificaties: de attractie voldoet aan de bepalingen van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
  - situering standplaats: Mijnplein;
  - beschikbare ruimte: 2.5 meter gevellengte x 4,50 meter;
  - standgeld: 184.59 euro.

 

De toewijzing van de standplaatsen zal gebeuren zoals bepaald in artikel 3 en 5 van de Stedelijke verordening op de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten.

Schriftelijke kandidaturen moeten worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Oostende, ter attentie van de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1 in 8400 Oostende, met toevoeging van:
a) een afschrift van de 'machtiging als werkgever in kermisactiviteiten';
b) alle nuttige informatie en documentatie over de attractie;
c) een afschrift van de actieve verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de premie inzake:

 • brandverzekering en, 
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie.

De kandidaturen moeten uiterlijk tegen 16 juli 2011 om 16.00 uur worden ingediend bij de directie Openbaar Domein.
Termijn van de bekendmaking van de toewijzing : binnen één maand na de uiterste inschrijvingsdatum.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6915

Login Form