Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
oud nieuws Net als op 17 januari, staakten de dokwerkers op 7 maart in de havens van Zeebrugge, Oostende, Antwerpen en Gent tegen de liberalisering van de havensector. De dokwerkers van deze vier havens hebben vandaag ook betoogd in Brussel. Ook bij de Lijn in West-Vlaanderen is er momenteel een 24-urenstaking gaande. Er wordt geprotesteerd tegen het niet correct naleven van afspraken door de directie. De arbeiders protesteren tegen een Europese richtlijn, waardoor ook bemanningen schepen zouden kunnen lossen. Dit zal een verlies van banen tot gevolg hebben, en tevens nefast zijn voor de veiligheid van arbeiders. In Zeebrugge en Oostende werd de stakingsoproep niet algemeen opgevolgd, en worden schepen wel behandeld, ondanks een vertraging. De stakende dokwerkers van Oostende en Zeebrugge zijn naar Brussel getrokken voor een nationale betoging. In de havens van Gent en Antwerpen werd de staking algemeen opgevolgd. De Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen vreest voor een verlies van trafiek voor de Zeebrugse haven, door de stakingsacties. Volgens de standaard hebben de voertuigbestuurders bij de Lijn uit de regio\'s Brugge, Kortrijk, Ieper en aan de kust vandaag algemeen het werk neergelegd. Het personeel staakt er tegen het niet correct naleven van afspraken door de directie. Ze klagen erover dat de afspraken rond tijdskrediet, sanitaire voorzieningen en het bevorderingsexamen niet nageleefd worden en willen dit probleem aankaarten. Druk op de directie vanuit de vakbonden bracht geen oplossing, daarom werd er nu overgegaan tot staking. bron:[url]http://wvl.indymedia.org[/url]

Login Form