Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Nieuwe vestiging vrouwenopvangcentrum De Dreve in de Passchijnstraat geopend

oud nieuws Van de hel naar de hemel Donderdagavond _ normaliter in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels _ opende in de Passchijnstraat 4 de nieuwe vestiging van het vrouwenopvanghuis De Dreve. Vijftien vrouwen en kinderen in acute woningnood vinden er in het voormalige hotel een gezellige thuishaven. De Dreve is een initiatief van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Middenkust. Het CAW kon het gebouw kopen dankzij de steun van onder meer vijf serviceclubs. Een hele verbetering in vergelijking met onze vroegere stek in de Blauwkasteelstraat, vindt teamverantwoordelijke Chantal Acke. Dit gebouw is mooier en veel ruimer. We gingen echt van de hel naar de hemel. [b]lees verder inde zeewacht[/b]