Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Wereldregister zee-organismen gelanceerd te Oostende

Wereldregister zee-organismen gelanceerd te Oostende
Toegevoegd op 2008-06-24 10:55:45

Voor de officiële lancering van het World Register of Marine Species (WoRMS) verzamelden van 20 tot 21 juni, 55 wereldexperten uit 17 landen te Oostende. Deze nieuwe wereldlijst (www.marinespecies.org[1]) vindt onderdak in het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en wordt gedragen door de Census of Marine Life. WoRMS bevat intussen reeds 122.500 geldige soortnamen van zeedieren en –planten, of zowat de helft van de naar schatting 230.000 bekende mariene organismen. Men vermoedt dat er in werkelijkheid wel 1 miljoen mariene soorten bestaan.

‘Het valideren van soorten om die vervolgens in een dergelijke lijst onder te brengen is een titanenwerk. Zelfs Linnaeus, de historische grondlegger van de soortennaamgeving, wordt daarbij niet gespaard als blijkt dat hij vier namen gegeven heeft aan dezelfde soort potvis. Tegelijk is het een grote uitdaging om gelijke tred te houden met de ontdekking van nieuwe organismen. Als je weet dat nog jaarlijks meer dan 100 nieuwe vissoorten worden gevonden in de wereldzeeën, dan is het duidelijk dat er nog heel wat te exploreren valt op Aarde’, stelt Ward Appeltans, databeheerder van de WoRMS databank en werkzaam bij het Vlaams Instituut voor de Zee (Oostende).

Verwacht wordt dat WoRMS tegen eind 2008 de 200.000 mariene soorten zal overschrijden en in oktober 2010 de 230.000+ bekende soorten kan opleveren. Door een tekort aan experten die nieuwe soorten kunnen beschrijven, dreigt intussen wel een achterstand. Aan het tempo waaraan momenteel nieuw ontdekte zeesoorten worden beschreven (ca. 1.400 per jaar) duurt het nog meer dan 500 jaar vooraleer alle mariene soorten aan de beurt zijn geweest.

In geïsoleerde plaatsen, zoals de diepzee, de tropen of de Zuidelijke Oceaan kunnen zelfs meer dan 80% van alle soorten die er gevonden worden nieuw zijn voor de wetenschap, vooral dan onder de kleinere schaaldieren, wormen en weekdieren.

Dr. Mark Costello van de universiteit van Auckland, medestichter van WoRMS en actief binnen de Census of Marine Life, benadrukt het belang van dit initiatief. ‘Berichten over voor- of achteruitgang in mariene biodiversiteit moeten gestoeld zijn op betrouwbare gegevens. Met WoRMS kan de informatiestroom naar onderzoekers geoptimaliseerd worden, of ze nu geïnteresseerd zijn in de visserij, het oprukken van exotische soorten, de bescherming van kwetsbare organismen of in het functioneren van ganse zee-ecosystemen. En voortaan kan verkeerde interpretatie van namen en verwarring over de spelling gemakkelijker worden vermeden’.

Het wereldregister wordt gehuisvest door het Vlaams Instituut voor de Zee, dat in de loop van zijn bijna tien jaar bestaan een sterke internationale reputatie wist op te bouwen in databeheer. WoRMS verkreeg ook financiële ondersteuning vanuit het EU-onderzoeksproject MarBEF (‘Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning’), het PESI (‘Pan-European Speciesdirectories Infrastructures’) project, Species2000 Europa, de Richard Lounsbery Stichting en de Global Biodiversity Information Facility. WoRMS zal de ruggengraat vormen voor OBIS (‘Ocean Biogeographic Information System’), de portaal van de Census of Marine Life met uitgebreide soortinformatie. Het zal ook rechtstreeks bijdragen aan diverse andere werelddekkende initiatieven i.v.m. het leven op aarde zoals de Encyclopedia of Life (1 webpagina per soort) en Species2000 (lijst van 1,8 miljoen bekende dieren, planten en ander leven).

Hogeresolutie foto’s zijn online beschikbaar via: http://www.coml.org/embargo/worms/images.html[2]

Bv. recent nieuw beschreven vissoort via: Blue chromis[3]

Hogeresolutie video (400MB) via: http://phe.rockefeller.edu/movies/countingcreatures.mov[4]

Deze grafiek toont de groei van het aantal mariene vissen die nieuw beschreven worden in de wetenschappelijke literatuur. Er zijn momenteel ongeveer 17.000 mariene vissoorten in de wereld, en elk jaar worden er nog 100 nieuwe ontdekt.

Wereldregister zee-organismen gelanceerd te Oostende

Link: http://www.marinespecies.org[5]

References

  1. ^ www.marinespecies.org (www.marinespecies.org)
  2. ^ http://www.coml.org/embargo/worms/images.html (www.coml.org)
  3. ^ Blue chromis (www.marinespecies.org)
  4. ^ http://phe.rockefeller.edu/movies/countingcreatures.mov (phe.rockefeller.edu)
  5. ^ http://www.marinespecies.org (www.marinespecies.org)

Read more http://www.vliz.be/NL/Datacentrum/VMDC_Nieuws&p=show&id=348