Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
'Marine Knowledge 2020': EU investeert in kennis over de zee
Toegevoegd op 2010-09-23 16:11:28

Om het geïntegreerde Europese Maritieme Beleid, inclusief de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, goed te kunnen onderbouwen en uitvoeren, moet alle beschikbare wetenschappelijk kennis verenigd en gemobiliseerd worden. De nu zeer fragmentarische observatiecampagnes op zee moeten geïntegreerd worden tot één coherent pakket. Met deze boodschap wil de EU via de campagne 'Marine Knowledge 2020' aandacht vragen voor het verder uitbouwen van een 'Europees Observatie- en Datanetwerk (EMODnet)'. Het VLIZ coördineert momenteel het biologisch lot van de pilootfase van EMODnet (2009-2012). De Europese Commissie gebruikte voor het promotiefilmpje van de campgane o.a. beelden van het VLIZ en Vlaamse wetenschappers aan het werk.

'Marine Knowledge 2020': EU investeert in kennis over de zee

"We kunnen niet beginnen met het voorspellen van de toekomst van onze zeeën en oceanen, als we het verleden niet begrijpen". Dit is zowat de slogan van "Marine Knowledge 2020", het nieuwste initiatief van de Europese Commissie om meer te investeren in kennis over de zee.

"Marine Knowledge 2020" ijvert ervoor om de zeer fragmentarische meet- en observatiecampagnes op zee samen te integreren tot één coherent pakket. Zo kunnen mariene en maritieme professionals uit de industrie, de academische wereld en de publieke sector efficiënter werken. Daarenboven zal de innovatie beter aangezwengeld worden en zullen de tot nu toe bestaande onzekerheden van wat zich onder water afspeelt verminderden.

Voor dit initiatief werd een promofilmpje[1] aangemaakt waar je Vlaamse wetenschappers zal in herkennen (aan het werk op de Zeeleeuw, in het VLIZ datacentrum). Ook verschillende door VLIZ aangemaakte en/of ondersteunde dataproducten passeren de revue. Je herkent vast het dataportaal van de Scheldemonitor[2], EurOBIS[3], World Register of Marine Species (WoRMS)[4] en EMODnet[5].

Om de nieuwe Europese integrale mariene strategie goed te laten verlopen, zijn betrouwbare meetgegevens nodig. Ook de toegankelijkheid tot de gegevens en de ermee gerelateerde informatie verdient de nodige aandacht. Om dit te bekomen, wil de Europese Commissie een Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet) oprichten. Om te bepalen hoe een dergelijk netwerk er in de toekomst moet uitzien, startten recent vijf pilootprojecten (voor biologische, chemische, hydrologische en geologische data en het in kaart brengen van habitats).

VLIZ coördineert tijdens de pilootfase (2009-2012) de biologische aspecten binnen dit EMODnet (http://bio.emodnet.eu[6]). Een consortium van instituten bepaalt in deze fase hoe de biologische databanken binnen dit Europees marien observatie- en datanetwerk het best kunnen uitgebouwd worden. Ook zullen de hiaten in de geografische dekking en tijd geïdentificeerd worden. Hierbij zal het datacentrum gebruikmaken van de reeds bestaande Europese atlas met verspreidingsgegevens van mariene soorten EurOBIS. VLIZ is tijdens de pilootfase verder ook betrokken bij het chemische luik van EMODNET.

De EMODnet pilootprojecten gingen officieel van start op 15 mei 2009. De startvergadering voor het biologische lot ging door in Oostende op 8 en 9 juni 2009. Binnen het biologisch luik zijn er – naast VLIZ – nog 7 andere partners: ICES, MarBEF, SeaDataNet, GBIF, PANGAEA, OBIS en IBSS.

Lees meer over "Marine Knowlegde 2020" op de perscorner van de EU-website[7]

Lees het rapport[8] van de eerste EMODnet-workshop over de Biologische dataproducten (25-26.02.2010)

References

  1. ^ promofilmpje (www.youtube.com)
  2. ^ het dataportaal van de Scheldemonitor (www.scheldemonitor.org)
  3. ^ EurOBIS (www.marbef.org)
  4. ^ World Register of Marine Species (WoRMS) (www.marinespecies.org)
  5. ^ EMODnet (bio.emodnet.eu)
  6. ^ http://bio.emodnet.eu (bio.emodnet.eu)
  7. ^ perscorner van de EU-website (europa.eu)
  8. ^ rapport (www.vliz.be)

Read more http://www.vliz.be/NL/Datacentrum/VMDC_Nieuws&p=show&id=1834

Login Form