Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Hoeveel mariene soorten in Belgische wateren?

Niettegenstaande België een kust heeft van amper 67 kilometer, heerst hier toch een heel lange traditie van onderzoek naar de diversiteit en de complexiteit van het mariene ecosysteem. Het lijkt misschien gek, maar toch had niemand tot nu toe een lijst van alle soorten die in het Belgisch deel van de Noordzee en de aangrenzende kustzone (slikken, schorren, duinen) voorkomen.

In 2010 startte het VLIZ met de samenstelling van een dergelijke lijst: het Belgisch Register van Zee- en Kustsoorten - BeRMS. De informatie werd gehaald uit reeds bestaande inventarissen en databanken over de Noordzee, aangevuld met nieuw literatuuronderzoek. Een grote groep van experten - veldexperten uit België en taxonomen wereldwijd - werkten mee aan dit initiatief. Van alle soorten die in de literatuur ooit beschreven zijn geweest als voorkomend in het Belgisch deel van de Noordzee, werd de geografische verspreiding herbekeken. Na deze uitgebreide kwaliteitscontrole bleken sommige van deze soorten ondertussen 'uitgestorven in Belgische mariene wateren' of slechts sporadisch aanwezige 'dwaalgasten' te zijn.

Enkele soortengroepen die in de algemenere literatuur beschreven worden als aanwezig in Belgische wateren, zijn nooit deftig onderzocht geweest in ons gebied. Hun aanwezigheid in het Belgische zee- en kustregister kan als dusdanig niet geverifieerd worden. Voor andere groepen is locaal onderzoek quasi ontbrekend (vb. mariene bacteriën) of wordt door experten nog zodanig gediscussieerd over hun taxonomische indeling dat we nog even willen wachten tot deze storm is gaan liggen. Dit leidde ertoe dat de volgende groepen nog niet in het Register werden opgenomen: Bacteria, Protozoa en Bacillariophyta of diatomeeën.

Het is dus duidelijk dat deze lijst nog niet 100% compleet is. Toch is dit Register tot nu toe de meest complete lijst van Belgische zeesoorten ooit! Er zal in de toekomst werk gemaakt worden van het vervolledigen van deze lijst, waarbij we speciale aandacht zullen besteden aan de soorten uit de kustzone, inclusief slikken, schorren, het duinengebied en brakwater estuaria.

Read more http://www.vliz.be/NL/Datacentrum/VMDC_Nieuws&p=show&id=2857

Login Form