Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Kust Wiki van start met een portaal over niet-inheemse soorten aan onze kust

Kust Wiki van start met een portaal over niet-inheemse soorten aan onze kust
Toegevoegd op 2012-03-19 15:49:30

Met de lancering van de Kust WIKI[1] wil het VLIZ een nieuwe manier aansnijden om Nederlandstalige informatie over de kust- en zeewetenschappen te verspreiden naar een breder publiek. We starten dit initiatief alvast met een sterk uitgewerkt portaal over de "niet-inheemse soorten aan de Belgische kust en aanpalende estuaria".

Kust Wiki van start met een portaal over niet-inheemse soorten aan onze kust

De Kust WIKI[2], een initiatief in volle ontwikkeling, bevat voorlopig enkel het Nederlandstalige portaal "Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee", maar ook andere kust en mariene informatie zal hier in de toekomst zijn thuis vinden.

Via de Kust WIKI heb je nu wel al een directe toegang tot de Engelstalige pagina’s van de Coastal Wiki. Die is reeds veel uitgebreider uitgewerkt binnen het kader van diverse projecten (met portalen rond ecotoxicologie, mariene biodiversiteit en Europees kustonderzoek).

Binnen het Nederlandstalige portaal "niet-inheemse soorten" vind je - naast meer algemene informatie over de Belgische beleidscontext en de beschikbare beleidsinstrumenten - een lijst van alle reeds gekende niet-inheemse soorten; zijnde soorten die ondertussen gevestigde populaties hebben in de zoute en brakke milieus in Belgische wateren (Belgische kuststrook, het Belgisch deel van de Noordzee, de Oostendse Spuikom of het Schelde-estuarium).

Voor elk van deze soorten is een uitgebreide fiche beschikbaar met informatie over het eerste voorkomen van de soort in de Belgische mariene wateren, de huidige (gekende) verspreiding in België en onze buurlanden, de (potentiële) effecten en maatregelen om de verspreiding in te dijken, alsook gegevens over het oorsprongsgebied en de manier van introductie in onze contreien.

Elke fiche bevat referenties van de meest relevante publicaties over de niet-inheemse soort, die in full-text beschikbaar worden gesteld via het Open Marien Archief van de VLIZ-bibliotheek. Vanuit elke soortenfiche wordt tevens een directe link meegegeven naar de Belgische mariene soortenlijst (BeRMS), waar je taxonomische en meer algemene ecologische informatie vindt over de soort.

Het portaal "niet-inheemse soorten" is samengesteld (en wordt updatet gehouden) door een breed consortium van Vlaamse en Nederlandse wetenschappers[3]. Momenteel wordt druk gewerkt aan een uitgebreid rapport over de niet-inheemse soorten van onze kust en aanpalende estuaria (status 2012). De publicatie wordt verwacht in het late voorjaar 2012. Hou onze website in de gaten!

References

  1. ^ Kust WIKI (www.vliz.be)
  2. ^ Kust WIKI (www.vliz.be)
  3. ^ consortium van Vlaamse en Nederlandse wetenschappers (www.vliz.be)

Read more http://www.vliz.be/NL/Datacentrum/VMDC_Nieuws&p=show&id=2981