Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Het herstel van Oostende

Het herstel van Oostende Ik weet het, het is gemakkelijk om kritiek te geven zonder alternatief.   Maar we moeten ons bewust worden van de problemen die er zijn vooraleer we ze kunnen oplossen.  Zelf heb ik een aantal ideetjes, die zijn opgebouwd vanuit de visie om van Oostende terug de Koningin der Badsteden te maken.   Een badstad die opnieuw de faam krijgt die het verdient.

Jaren geleden was Oostende de badstad bij uitstek en kwamen mensen van heinde en verre naar Oostende om zich hier te amuseren.   Het klimaat was toen ook niet veel beter dan nu, dus het weer heeft er weinig mee te maken.   Wat toen kon, dat kan morgen opnieuw maar het zal niet gemakkelijk zijn.

Oostende heeft vandaag niet echt nog iets uniek als kuststad integendeel we gaan erop achteruit in vergelijking met andere badsteden.   Oostende is stilaan gewoon een stad aan het worden net zoals zovele andere in Vlaanderen.   Dat is jammer want Oostende heeft zoveel meer dan andere steden in Oostende.

Om Oostende terug zijn grandeur van weleer terug te geven werken we op 5 peilers: Toerisme, economie, mobiliteit, sport en veiligheid.  Dat zijn de basisconcepten om Oostende terug op te bouwen.

Toerisme

Het herstel van Oostende Oostende is al sinds jaar en dag een toeristenstad, er is de laatste jaren veel concurrentie bijgekomen, maar toch we kunnen veel beter alleen moeten we radicale keuzes durven te maken en echt investeren in Toerisme en niet alleen in events.

De Kursaal, een groot probleem want de exploitatie van dit gebouw is verlieslatend geworden en dit al sinds enkele jaren.   U en ik samen betalen we ervoor om dit gebouw kunstmatig in leven te houden, het casino is mooi geweest maar het is zijn tijd voorbij.   Hoog tijd voor een nieuw fantastisch Kursaal met een grote concertzaal en dan het liefst nog in zee.   Dan wordt het een trekpleister voor toeristen, hebben we een concertzaal waar terug de groten der aarde kunnen komen optreden.   Dat is net wat anders dan Willy Sommers in het Casino.   En het zal het Casino ook een boost geven.    Het zal veel geld kosten maar het zal dubbel en dik terug opbrengen.

De Zeedijk, het blijft uniek om langs de zee te wandelen met de blik op oneindig, helaas is er niet veel verschil tussen onze Zeedijk en die van Knokke of Blankenberge.   Als je even buiten de landsgrenzen gaat naar Côte D’Opale (Frankrijk) of Zeeland (Nederland) dan is de natuur daar tenminste in ere gebleven.   In Oostende is er bijna geen natuur buiten hier en daar een park, maar alles is volgebouwd met een allegaartje van appartementcomplexen.   Een hele kustlijn vol beton!    Mooi is het zeker niet en de bouwwoede gaat alsmaar door om nog meer appartementen te plaatsen.    Als we nu eens voor een volledige vernieuwing van de Zeedijk zouden gaan.   Weg met die appartementsgebouwen en terug plaats voor de natuur en de duinen.   Ofwel breken we de bestaande gebouwen af en zorgen we voor een natuurlijke overgang tussen Zeedijk en stadscentrum ofwel spuiten we het strand verder op zodat we de Zeedijk opnieuw kunnen inplanten beetje verder weg zodat het een brede laan wordt tussen het groen met plaats voor wandelaars en fietsers.   Het design moet gedurfd zijn zodat onze Zeedijk weer een trekpleister wordt.

De jachthaven is al jaren niet echt veel veranderd.   De jachthavens in andere steden boomen anders wel kijk maar naar Nieuwpoort.   Het wordt dringend tijd dat onze jachthaven opnieuw wordt aangelegd en uitgebreid want dat is een vorm van toerisme die goed is voor Oostende.   Bovendien zou het leuk zijn om de jachthaven te laten aansluiten bij het centrum van de Stad maar dan nog veel meer dan nu het geval al is.  Een uitbreiding moet absoluut mogelijk zijn!

Het nachtleven, een heikel punt maar Oostende is altijd bekend geweest voor zijn nachtleven en dat is nu een beetje aan het verdwijnen.   Oostende moet in zijn eer hersteld worden en de uitgaansbuurt moet de uitgaansbuurt blijven, er moet zelfs meer ruimte komen voor initiatief zodat iedereen er opnieuw zijn plaats vindt.   Wel moet het een stuk veiliger, daarom zou het niet slecht zijn om veel en veel strenger op te treden tegen het bestaande nachtleven.   Eerst de boel eens grondig opkuisen, amokmakers, drugs, wapens het moet helemaal verdwijnen uit het nachtleven.   Wie het nog waagt om te vechten moet weten dat er een heel zware sanctie boven het hoofd hangt die bovendien snel wordt uitgesproken.   Veel strenger straffen het zal wel snel bedaren.  Eens uitgekuist kunnen we het nachtleven terug tot leven brengen door de organisatie van optredens en events in de Langestraat en omstreken.

Economie

Het herstel van Oostende De basis voor een goeie samenleving is een goed draaiende economie en net daar knelt het schoentje heel hard.   De vorige initiatieven voor toeristen zullen ook bijdragen aan een hogere werkgelegenheid en meer inkomsten uit het toerisme voor de stad maar we hebben meer nodig dan enkel toerisme.

We hebben ongeloofelijk goeie economische troeven, we hebben een station, tram, autostrade, zeehaven en een luchthaven.  Hoeveel steden kunnen dat zeggen?  Toch hebben we bijna de hoogste werkloosheidsgraad in Vlaanderen….   We kunnen dus veel beter!

De luchthaven hij is er en hij moet er blijven, waarom niet zwaar inzetten op de ontwikkeling van de luchthaven als economische troef.   Meer vracht en passagiers aantrekken, meer toeristen naar Oostende lokken.   De luchthavenindustrie is groeiende en Oostende moet durven investeren in deze unieke troef  want dit kan grotere bedrijven naar Oostende halen en die zorgen op zich dan weer voor werkgelegenheid.

Het herstel van Oostende De Zeehaven, het wordt precies ieder jaar triestiger en triestiger.   De visserij is al bijna helemaal verdwenen, passagiers worden bijna niet meer overgezet en hier en daar zien we eens een cruiseschip.   Ook in de Haven moeten we investeren, we moeten een passagierslijn hebben meer plaats voor pleziervaart en vooral vracht aantrekken.   We moeten durven investeren in een passagierslijn naar Engeland daar is nog altijd een markt voor maar dan moet je wel iets unieks bieden.  Breng meer cruiseschepen naar Oostende en voorzie een schitterende aanlegkade voor deze schepen.   Er zijn nu al investeringen om de haven van Oostende uit te bouwen maar het moet meer en beter.

Kenniscentrum, we hebben de Noordzee waar we veel en eigenlijk ook heel weinig van weten.   Installeer hier een onderzoekscentrum rond de Noordzee waarin we onderzoek kunnen voeren naar het winnen van energie uit de zee, productie van waterstof, biologisch onderzoek, visbeleid in de Noordzee.   Een instituut gespecialiseerd in de Noordzee die onderzoekers en studenten naar Oostende kan aantrekken.

Als al deze initiatieven zouden worden uitgevoerd ga je automatisch al meer andere bedrijven naar Oostende trekken ook.   Nu zijn we heel erg afhankelijk van Daikin, we willen ons niet voorstellen wat een sluiting voor Oostende zou betekenen.

Mobiliteit

Het herstel van Oostende Oostende is een zootje op het gebied van mobiliteit.   We moeten keuzes maken, willen we een verkeersvrije binnenstad of niet?   Als we dat willen dan moeten we onze wegen daarop aanpassen, bovendien moeten we ook voor een betere aansluiting zorgen met andere kustgemeentes.   De kustbaan voldoet niet meer, de Lijn moet zijn aanbod nog verder uitbreiden en nog toeristischer worden.   De toevalswegen naar Oostende moeten worden uitgebreid en er moet dringend veel meer parking bijkomen.   Het plan uittekenen dat is werk voor de specialisten maar ze moeten wel weten wat de Oostendenaars willen.

Sport

Het bindmiddel bij uitstek, we moeten veel meer investeren in sport voor de jeugd.   Er is al een uitgebreid aanbod maar dat moet nog veel beter worden met nog veel meer ruimte voor sport op straat, zo leer je tenminste je buren kennen.

Het herstel van Oostende KVO is een ploeg die een enorme promotie kan betekenen voor de stad maar het moet goed worden aangepakt.   De stad mag gerust investeren in het voetbal want het komt uiteindelijk de stad ten goede.   Een mooi stadium goeie trainingslocaties en begeleiding van jonge spelers die kunnen uitgroeien tot sportsterren.

Basketball daar wordt al veel in geïnvesteerd maar het kan nog altijd beter en vooral er moet een beter beleid komen zodat de Oostendse jongeren opnieuw een kans krijgen in 1ste klasse in plaats van de 2de rangs-buitenlanders die er nu spelen.   Jongens die het maken zijn een rolmodel voor zoveel jonge gastjes die daardoor gemotiveerd worden om hun grenzen te verleggen.

Een multifunctioneel stadium zou ongeloofelijk zijn, waarom niet integreren in het Kursaal op Zee?

Veiligheid

Oostende is niet meer veilig!   Er is een stijgend aantal inbraken en diefstallen, het druggebruik is veel hoger dan voordien, meer vechtpartijen,…   Om nog maar te zwijgen van het sociaal misbruik in Oostende.

Het moet veel veiliger, dus meer politie op straat die sneller kunnen ingrijpen.   Een uitgebreide anti-drugseenheid om Oostende van dat probleem op te lossen.   Meer capaciteit om vluchtelingen tijdelijk op te vangen vooraleer ze worden teruggestuurd naar hun land.  Meer camera’s om feiten sneller op te helderen.

Betere controle op sociaal misbruik en een controle op het aantal immigranten in Oostende.

Vind ik leuk:

2 bloggers like this post.

Read more http://oostendenaar.wordpress.com/2011/09/13/het-herstel-van-oostende/