Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De afgelopen twee jaar heeft het Drugbeleid heel wat acties gerealiseerd. We kunnen dus tevreden terugblikken bij het afsluiten van het Actieplan 2010 – 2011. Tijd voor een nieuw Actieplan! Na een uitvoerige analyse via de Monitor drugbeleid werden voor het Actieplan 2012-2013 wat nieuwe accenten gelegd.

 

Voor de periode 2010 – 2013 stelde de stad Oostende, in samenwerking met de stuurgroep Drugbeleid en haar werkgroepen, een Drugbeleidsplan op. Het beleid beoogt de risico’s en problemen op het gebied van gezondheid, welzijn, relaties, openbare orde en veiligheid te verminderen door riskant middelengebruik terug te dringen met als einddoel een positief leefklimaat te versterken. Om een antwoord te bieden op de specifieke vragen en bezorgdheden van de Oostendse bevolking met betrekking tot de drugthematiek, wordt het Drugbeleidsplan tweejaarlijks geconcretiseerd in een actieplan.

 

Het Drugbeleid realiseerde in de loop van het Actieplan 2010 – 2011 heel wat acties. Er werd een leidraad voor intermediairen rond het omgaan met alcoholproblemen in gezinnen met jonge kinderen ontwikkeld, die leidraad werd vertaald naar een modulair opgebouwd vormingsaanbod en er was de ‘Lol kan ook perfect zónder alcohol’-campagne. Op de jongerencultuurdag ‘Hiphop’ op het einde van de examenperiode werden jongeren gesensibiliseerd met behulp van promillebrillen, bedrijven werden geïnformeerd over de CAO nr. 100 en informatiemappen voor apothekers en artsen werden ontwikkeld. In samenwerking met de partners van het Drugbeleid werden ook vormingen georganiseerd voor verschillende sectoren waaronder het onderwijs, bijzondere jeugdzorg, etc.

 

Vermits het Actieplan 2010 - 2011 afliep, werd voor de periode 2012 – 2013 een nieuw actieplan opgemaakt. In een vorige nieuwsbrief lichtten we u de opmaak van de Monitor Drugbeleid 2011 reeds toe. Ondertussen is die volledig afgerond en op basis van de resultaten werden een aantal nieuwe accenten gelegd in het nieuwe Actieplan. Het Drugbeleid wil in de komende twee jaar onder meer de nadruk leggen op de cannabisthematiek. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan organisaties die werken met de doelgroepen ‘ouderen’ of ‘allochtonen’, de sector ’Kinderopvang’, het thema ’mensen met een verstandelijke beperking die (problematisch) middelen gebruiken’ en de sociale netwerken van druggebruikers. Verder zal een forum geboden worden aan organisaties en sectoren om over middelengerelateerde thema’s te debatteren en participeert het Drugbeleid aan het ’Forum Positief Uitgaan’ waarover u hieronder meer leest.

 

Benadrukt moet worden dat het Actieplan Drugbeleid geen statisch gegeven is. De mogelijkheid bestaat steeds om snel en efficiënt in te spelen op belangrijke noden en signalen die door het werkveld aan de orde worden gebracht.

Authors: Administrator

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6635

Login Form