Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Kustfront’: openbaar onderzoek 

Openbaar onderzoek 23/04/2012 – 25/06/2012

De Gemeenteraad heeft op 23 maart 2012 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustfront’ voorlopig vastgesteld.

Krachtens artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt dit ontwerp van RUP onderworpen aan de formaliteiten van een openbaar onderzoek tijdens de periode die aanvangt op maandag 23 april 2012 om 09.00 uur en eindigt op maandag 25 juni 2012 om 16.00 uur.

Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt voor iedereen ter inzage in het kantoor nummer 418A van de directie Ruimtelijke Ordening, Wonen, Economie en Milieu, op de 4de verdieping van het Stadhuis in Oostende tijdens de kantooruren.

De bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op maandag 25 juni 2012 bij aangetekende brief verzonden worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Vindictivelaan 1 in 8400 Oostende of tijdens de openingsuren op het secretariaat van de GECORO in het voormelde kantoor nummer 417 tegen ontvangstbewijs worden afgegeven.


Gewestelijk RUP ‘Afbakening Zeehavengebied Oostende’

Openbaar onderzoek : 08 mei 2012 t/m 06 juli 2012.

De Vlaamse regering heeft op 30 maart 2012 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Oostende’ voorlopig vastgesteld.

Dit uitvoeringsplan wordt in openbaar onderzoek gesteld tijdens de periode van 08/05/2012 t/m 06/07/2012 en ligt ter inzage

  • in het kantoor 418A op de 4e verdieping van het stadhuis van Oostende tijdens de kantooruren;
  • bij de Vlaamse overheid in Brussel in het Phoenixgebouw, afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II laan 19 in 1210 Brussel.

Het is ook te raadplegen op de website van www.ruimtelijkeordening.be

Als u bij het plan opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, kan dit schriftelijk tegen
uiterlijk 06 juli 2012
:

  • af te geven tegen ontvangbewijs in kantoor 418A op de 4e verdieping van het stadhuis of
  • aangetekend te versturen naar de Vlaamse regering p/a Afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II laan 19 bus 16 in 1210 Brussel

Authors: Administrator

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6652

Login Form