Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Verkaveling 't Baanhof

Het project is 24 hectare groot. Een derde van het gebied wordt ingevuld als groene long met integratie van diverse kreken, zodoende wordt er een rustige en groene woonomgeving gecreëerd. De verkaveling bevat 352 loten bestemd voor open-, halfopen- en gesloten bebouwing.

Het College besliste in de zitting van 16 april 2012 om aan de nv Novus een wijzigende verkavelingsvergunning te verlenen. In deze wijziging wordt het oorspronkelijk door de bestendige Deputatie vergund aantal loten van 390 verminderd met 38 eenheden. Het grondvlak van deze geschrapte loten werden nog eens extra toegevoegd aan het deel openbaar groen dat voorzien wordt in deze verkaveling. De wijzigende verkavelingsvergunning beperkt hierdoor het aantal loten tot 352.

Momenteel is het archeologische onderzoek aan de gang. Een timing van de riolerings- en wegwerkzaamheden is nog niet bekend.

Op de website van projectontwikkelaar Novus nv kun je evenwel al wat meer details over het verkavelingsproject vernemen.

Authors: Administrator

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6685