Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Kop van 't Sas
Kop van ‘t Sas

Om dezelfde redenen werd ook bezwaar aange-tekend tegen het ontwerp rond het ontwik-kelingsgebied Sas Slijkens (Bredene), met name de Prinses Elisabethlaan en de zone rond het Koninklijk Werk IBIS.


Terug geeft het ontwerp geen duidelijkheid over de te verwachten uitbouw van het gebied. Het geeft onbeperkte mogelijkheid tot bouwen zonder rekening te houden met aanwezig waardevol erfgoed en waardevolle stadszichten.
Het uniek karakter van dit stadsdeel wordt grotendeels bepaald door het aanwezige erfgoed, zijnde het schoolgebouw Koninklijke Werk Ibis uit 1924 (Prinses Elisabethlaan 1-2), de voormalige sluizerswachterswoning uit de 19e eeuw (Prinses Elisabethlaan 13-14), Het oud gemeentehuis Bredene uit 1864 (Prinses Elisabethlaan 15-17) en de herenhuizen uit begin 20e eeuw (Prinses Elisabethlaan 28).

Er dient ons inziens een beperking qua bouwhoogte en qua bouwdichtheid (600 woongelegen-heden gepland) voorzien te worden.

Volgens de laatste geruchten zou al een groot deel van de gronden, waaronder het oud Bredense gemeentehuis uit 1864, opgekocht zijn door een immobiliëngroep rond de familie Haeck van het advertentieblad Tips. Hooggeplaatste Oostendse politici zetten ondertussen het Koninklijk Werk Ibis sterk onder druk zodat zij ook hun schoolgebouwen zouden verkopen. Op deze manier verkrijgen de projectontwikkelaars een groot stuk bouwgrond in de handen, met mogelijkheid tot bouwen tot 42 meter hoog, en met prachtig zicht op de haven van Oostende. De doelgroepen zullen wel geen Bredenaars of Oostendenaars zijn…

Er loopt een petitie tegen deze bouwplannen op het internet: "Neen tegen hoogbouw op de Kop van ‘t Sas!" : http://www.ipetitions.com/petition/geenhoogbouw/index.html

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2009/03/kop-van-t-sas.html

Login Form