Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Bezwaarschrift Oosteroever

Bezwaarschrift Oosteroever
Dement Oostende heeft bezwaar ingediend betreffende de afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende, ontwikkelingsgebied Oosteroever, bij de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening VLACORO.

Na bestudering van de diverse documenten en plannen kwamen wij tot tot het besluit dat de toekomstige bestemmingen nefast kunnen zijn voor het bestaand erfgoed. Het ontwerp geeft onbeperkte mogelijkheid tot bouwen tot vlak tegen de beschermde monumenten en waardevolle landschappen, en geeft geen duidelijkheid over de te verwachten kwaliteit van de projecten. Dement vindt dat men moet vermijden dat dit waardevol gebied ondoordachtzaam ontwikkeld wordt door projectontwikkelaars die handelen uit louter winstbejag en kortetermijnvisies.

Er moet rekening gehouden worden met het bestaand beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed en de geschiedkundige waarde van dit ontwikkelingsgebied.

Verder strookt het creëren van 1860 woongelegenheden niet het uniek karakter van dit stadsdeel. De druk en de mobiliteit die hierbij ontstaat hypothekeert de toekomstige recreatieve en toeristische activiteiten in deze zone, alsmede de ontwikkeling van de haven.

Er moet rekening gehouden worden met het bouwen in de directe nabijheid van de Vuurtoren Lange Nelle, de nabijheid van het Fort Napoleon, alsook met de omgeving van het Fort, beschermd als landschap, en de beschermde batterijen uit de tweede wereldoorlog. Hier dient een duidelijke beperking opgelegd te worden voor wat betreft de bouwhoogte en -stijl.

Graag hadden we ook verkregen dat er rekening gehouden wordt met de heersende bouwstijl “nieuwe zakelijkheid” die toegepast werd tijdens de verwezenlijking van het dok en de industriële panden (1922-1934), en het nog bestaand erfgoed. Deze bouwstijl draagt bij tot het unieke karakter van de Oosteroever. Waardevolle panden zouden zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden in de nieuwbouwprojecten.

De vzw Oostendse Oosteroever werd opgericht met als doel "een kritische denktank" te zijn voor wat reilt en zeilt in de Oostendse haven, in het bijzonder wat betreft de site Oosteroever. Momenteel loopt er een actie rond het verzamelen van handtekens voor het referendum tegen het dempen van het Visserijdok. Verder is er ook protest tegen het ongewenst onteigenen van 32 eigendommen aan de Hendrik Baelskaai. Een onteigening kan pas omwille van het openbaar nut. In dit geval gebeurt de onteigening omwille van het creeëren van een immobiliën project. Volgens de vzw kunnen eigendommen niet te grabbel worden gegooid aan projectontwikkelaars die handelen uit loutere winstbejag.
Info: Acties Oosteroever http://www.oosteroever.blogspot.com/ en email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2009/03/bezwaarschrift-oosteroever.html