Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
STOP DE VERKROTTING!!!
Een nieuwe uitdaging voor ons stadsbestuur.

Dement Oostende ijvert voor een gezond erfgoedbeleid, maar vandaag zien we nog steeds geen vooruitgang. Integendeel de toekomst ziet er somber uit voor onze mooie gebouwen in Oostende

Eind vorig jaar kwam de erfgoedcommissie naar buiten met zijn studie. De leden verklaarden, samen met andere stedenbouwkundigen en planologen, dat een gedegen erfgoedbeleid van groot belang is voor de historische diepte en de diversiteit van een stad, en uiteindelijk leidt naar duurzaamheid.

Het voorgestelde actieplan is echter nog maar een eerste stap naar een echt beleidsplan. De vraag die we nu allemaal stellen is: “En nu, heren beleidsmensen ???” Naast het uitwerken van een duidelijk en gedegen beleid, duikt vandaag het volgende probleem op: de verkrotting!!

De panden waarvoor Dement Oostende strijdt en de gebouwen waarvoor een sloopaanvraag loopt en die toch niet afgebroken mogen worden, zijn nog steeds in het bezit van de bouwpromotoren en andere speculanten…

En deze laten ze rustig verkrotten tot de stad Oostende de sloopvergunning aflevert bij gebrek aan enig alternatief…
Verkrotte woningen ziet er niet uit en zijn bovendien een gemiste kans voor de gezinnen die op zoek zijn naar betaalbare woningen. Verwaarloosde woningen herken je meteen van buitenaf: doorbuigende daken, kapotte ruiten, verweerd of rot schrijnwerk. Bij woningen die onbewoonbaar of ongeschikt zijn zou de eigenaar verplicht moeten worden ze veilig te maken en aan te passen aan de Vlaamse Wooncode. Maar beter nog: de eigenaar kan eigenlijk er maar beter voor zorgen dat zijn huis in goede staat verkeert. Leegstand of verkrotting van woningen en gebouwen leiden ertoe dat woonbuurten in verval geraken.

Foto: Belle Epoque huizen in de Antwerpenstraat, eigendom van de Gelukkige Haard, en moedwillig in verval.

De Vlaamse regering besliste in het decreet van 22 december 1995 (met wijzigingen op 22 december 1995) tot een heffing op verkrotte en leegstaande panden. Hierin worden begrippen als leegstand en verkrotting gedefinieerd, wie er moet betalen, en wie vrijstelling krijgt. Maar een heffing is blijkbaar onvoldoende, getuige de vele verkrotte huizen en panden.

Terug is Oostende het slachtoffer van speculatie, met het moedwillig laten verkrotten van huizen.

Hierin zou het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen, en eisen dat de eigenaars van leegstaande gebouwen hun panden weer- en windvrij houden. Als een goede huisvader dienen ze de woningen te onderhouden en verkrotting tegen te gaan. Dit door ondermeer het dichten van openingen, het vermijden van insijpelend water, het tegengaan van vandalisme, e.a.
En dit zou dan ook effectief moeten gecontroleerd en beboet worden bij moedwillig verzuim.

Een gezond erfgoedbeleid associëren wij niet met verkrotting. Het kan de bedoeling niet zijn te ijveren voor behoud, als men achteraf alles laat verkommeren en verkrotten!!!

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2009/03/stop-de-verkrotting.html

Login Form