Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
En de winnaar is... (Gouden Pand 2009)


En de winnaar is... het relaas van de jury

Na de verwelkoming en de voorstelling van de juryleden en de verschillende panden, ging de
vakjury en politieke jury onder leiding van Raoul Servais in besloten beraad. Elk jurylid gaf hierbij zijn favoriete pand te kennen, en lichtte zijn motivering toe. Alle panden konden meerdere juryleden bekoren, geen enkel pand liet iemand onberoerd. Vooraan het beraad
plaatste een lid van de vakjury een kritische noot, nl. dat voor verschillende van de panden (nog) niet alle maatregelen zijn genomen voor een optimale energieprestatie. Aanbrengen van dakisolatie, centrale verwarming, dubbele beglazing (waar mogelijk) en dergelijke kunnen bijdragen tot energiebesparing.

Het pand in de F. Musinstraat 6 werd door meerdere juryleden geroemd om de zorg waarmee het is ingericht. Op een heel charmante, bescheiden manier werd het pand teruggebracht van een uitgeleefd gebouw tot een warm huis.
De "Bed&Breakfast" in de Vrijhavenstraat 27 kon heel wat leden van de politieke jury overtuigen. Men erkende dat de wijk Hazegras sterk onder druk staat door de realisatie van nieuwbouwprojecten. In die zin is de verzorgde renovatie van een historisch pand des te lovenswaardiger; ze brengt ook een injectie van activiteit in de wijk. Verschillende leden van de vakjury gaven hun voorkeur aan de woning in de Kan. Dr. L. Colensstraat 13, omwille van de zeer persoonlijke benadering van de renovatie. Dit leidde tot een uniek pand, dat inspireert, charmeert en niemand onberoerd laat.


Maar de woning in de Heilig Hartlaan 5 kreeg de meeste juryleden achter zich. Het feit dat de eigenaars dermate zorg hebben geïnvesteerd in een pand uit de interbellum periode, een bouwperiode die nog niet steeds naar waarde wordt geschat, samen met de manier waarop zij tewerk gingen, gaf voor meerdere leden van de politieke jury de doorslag. In de vakjury werd voorts geoordeeld dat het pand de hoogste meerwaarde had gerealiseerd om een oud pand naar de hedendaagse woonnormen over te zetten, zonder dat de eigenheid verloren ging.
Raoul Servais kondigde de resultaten van het juryberaad aan. Het publiek had zich ondertussen een gelijkaardige beoordeling gevormd. De vier panden wierven een bijna gelijk aantal stemmen bij het publiek, maar ook hier wist de woning in de Heilig Hartlaan net iets meer (24 t.o.v. 23 voor de tweede) aanwezigen te overtuigen.


Terecht merkte Raoul Servais op dat voor deze verkiezing niemand als verliezer mag worden beschouwd. Het feit dat deze vier prachtige panden van de teloorgang werden gered, is de verdienste van de eigenaars. Het betekent in elk van de vier gevallen een belangrijke winst voor de stad Oostende, en is Oostende dus winnaar.

Waarom een architectuurprijs “Het Gouden Pand 2009”

Steeds onder het credo "I love O" promoten wij, Dement Oostende vzw, de liefde voor onze stad. Wij zijn fier op onze stad, haar ziel en haar beeldbepalend erfgoedkarakter en dragen de stad in ons hart. Deze fierheid dragen wij uit en organiseren daarom voor de derde keer het “Gouden Pand”: een architectuur prijs voor de mooiste renovatie in Oostende. Heel wat Oostendenaars doen veel moeite om een pand te renoveren in onze stad. Een renovatie die door mensen als U en ik en met private middelen tot stand werd gebracht. Ze doen dit om uiteenlopende redenen, maar in de kern gaat het er steeds om dat ze een zekere "charme en ziel" in het pand hebben gezien. Hoewel, kiezen om een pand te renoveren is niet steeds de eenvoudigste weg, zeker niet in Oostende. Door de organisatie van "Het Gouden Pand" danken en loven we deze Oostenaars voor hun actieve bijdrage aan het beeldbepalende karakter van onze Koningen Der Badsteden.
Want hun bijdrage bepaalt mee hoe Oostende er in de toekomst zal uitzien. Hun renovatie kleurt mee de ziel en karakter van onze stad. Hun interventie houdt Oostende leefbaar met een evenwicht tussen erfgoed en nieuwbouw, tussen gezinswoningen en tweedeverblijf appartementen, tussen jong en oud, in het stadscentrum én daarbuiten.

Kandidaten

Enige tijd terug lanceerde DEMENT een open oproep aan eigenaars om zich kandidaat te stellen voor het “Gouden Pand 2009”. De criteria hiervoor waren:
· Alle panden met erfgoedwaarde (19e, 20e, belle-epoque, interbellum,...)
· Renovatie is afgewerkt binnen de laatste 5 jaar.
· Gefinancierd met privé-fondsen (initiatieven van de Oostendenaar)
· Kleine of grote panden
· De renovatie beperkt zich niet alleen tot de gevel, maar tot het hele pand.
· De renovatie heeft respect voor het orgineel karakter en de nieuwe elementen passen in de omgeving en het pand, zonder afbreuk te doen aan de huidige levenskwaliteitsnormen
· De eigenaar of afgevaardigde kan aanwezig zijn bij de prijsuitreiking.
Hierop kwamen 9 reactie binnen. Eén pand hiervan was beschermd, één eigenaar haakte opnieuw af en 3 panden bleken onvoldoende afgewerkt. Dit jaar waren er 4 finalisten

Kandidaat A: Frans Musin straat 6 - bouwjaar 1909 - Belle Époque
Kandidaat B: Heilig Hartlaan 5 - bouwjaar 1939 - Interbellum
Kandidaat C: Kan. Dr. L. Colenstraat 13 - bouwjaar 1911 - Belle Époque
Kandidaat D: Vrijhavenstraat 27 - bouwjaar 1908 - Belle Époque

Jury


Traditiegetrouw wordt de mooiste renovatie gekozen door een jury, dit jaar was dit onder het
voorzitterschap van Raoul Servais, Oostendenaar en internationaal animatiecineast. Hij werd bijgestaan door een vakjury en een politieke jury met vooraanstaande Oostendse politici.
De Voorzitter: Raoul Servais, revolutionaire animatiecineast. Als Oostendenaren in hart en nieren zijn wij, DEMENT Oostende fier op onze stad ÉN zijn ambassadeurs. Sinds kort mag Raoul Servais zich eredoctor aan de Universiteit Gent noemen. Maar voor Oostende is hij al heel lang hij een levende legende. Als animatiecineast verkende én verbreedde hij de grenzen van de animatiefilm. Wereldwijd sleepte hij talrijke prijzen in de wacht en hij geniet een groot aanzien van Azië tot in Amerika. Hiervoor werd hij dan ook terecht bij de lijst “De Grootste Belg” gerekend wanneer de gelijknamige verkiezing op de VRT plaatsvond. Het was een grote eer en genoegen hem als voorzitter te mogen verwelkomen voor het “Gouden pand 2009”.

De vakjury was samengesteld uit vertegenwoordigers uit de erfgoed- en bouwwereld met elk hun expertise en inbreng op dit domein.
· Henk De Smet, architect HDSPV (De Smet Vermeulen Architecten), Gent
· Rika Devos, doctor-assistent VA&S Universiteit Gent
· Stijn Everaert, bouwsmederij Willy Everaert nv, Oostende
· Ulla Provoost, architect, Oostende
· Benoit Ronse, aannemer gespecialiseerd in verbouwingen, Oostende


Voor het eerst werd een politieke jury toegevoegd aan de vakjury, gezien de beleidsmakers de lijnen dienen uit te zetten voor een toekomstige evenwichtige en leefbare stad. Hierbij werd een vertegenwoordiger van alle in de Oostendse gemeenteraad zetelende partijen aangeschreven:
· John Crombez, sp.a
· Wouter De Vriendt , Groen!
· Geert Lambert, SLP
· Christian Verougstraete, Vlaams Belang
· Johan Verstreken, CD&V
J-M Dedecker liet zich verontschuldigen en stuurde geen plaatsvervanger; Bart Tommelein
gaf geen reactie door.

Prijzen:

Als hoofdprijs maakten de geselecteerde panden kans op een kunstwerk van de Oostendse kunstenaar Patrick Steen met de titel “Dement weglopend konijn”. Dit jaar kon het aanwezige publiek meestemmen voor de publieksprijs, met name een gesigneerd boek van Raoul Servais. Hierbij kaapte het enige interbellum pand, met name de Heilig Hartlaan 5 beide prijzen weg. Zowel de jury als het publiek waren het eens over de winnaar. Alle kandidaten kregen een ingekaderde foto-collage van hun pand, gemaakt door fotograaf Adriaan Huys.

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2009/05/en-de-winnaar-is-gouden-pand-2009.html

Login Form