Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Sloop van Belle Epoque juweeltje HOTEL PALOMA is bezig...

Sloop van Belle Epoque juweeltje HOTEL PALOMA is bezig...
Maandag 7 juni werd begonnen met de sloop van Hotel Paloma, één dag na de verkiezingen.
Het Oostends stadsbestuur laat toe dat terug een juweeltje uit de Belle Epoque wordt gesloopt: Hotel Paloma van architect Charles Pil (eind 19e eeuw) in de Ijzerstraat te Oostende. Al zeven jaar voeren diverse groeperingen actie tegen de sloop van dit prachtig pand. Maandag zijn ze begonnen met het uitbreken van de vensters en de inboedel.De verantwoordelijkheid voor het toekennen van de sloopvergunning wordt door de schepen doorgeschoven naar de erfgoedcommissie A.be. Deze commissie werd door de stad aangesteld als een onafhankelijk orgaan die zonder inspraak, openheid of aansprakelijkheid mag beslissen over het erfgoed in onze stad. Het stadsbestuur volgt elke beslissing van deze commissie, en hoopt zo niet betrokken te hoeven worden in de vurige discussie rond erfgoed en leefbaarheid in Oostende.
Nochtans zijn veel Oostendse bewoners niet akkoord met deze gang van zaken, en kijken ze mede lede ogen toe hoe ons fragiel erfgoed verder blijft gesloopt worden. Nog vorige week werd een perfect ingericht B&B in een oud karakteristiek pand in de Euphrosina Beernaerstraat 50 gesloopt.Voor moeilijke dossiers wordt de tactiek van de tijd gebruikt. Het stadsbestuur laat het dossier aanslepen, en de eigenaar die het wenst te slopen laat het moedwillig verkrotten, zodat er uiteindelijk maar één oplossing meer mogelijk is : de sloop. De stad moet hier een duidelijk standpunt innemen en zijn verantwoordelijkheid nemen. Hotel Paloma werd jarenlang ernstig verwaarloosd door zijn eigenaar, en deze werd hiervoor beloond met een sloopvergunning. De Vlaamse regering geeft nochtans voldoende signalen dat verkrotting ontoelaatbaar is.

Deze afbraak is voor ons ontoelaatbaar.

Tijdens de voorstelling van de erfgoedstudie, besteld door ons stadbestuur, werd zeer duidelijk naar voren gebracht dat erfgoed van zeer groot belang is voor de leefbaarheid van een stad.
Echter primeert in Oostende nog steeds de vrijheid van de portemonnee boven het algemeen belang !!!

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2009/06/sloop-van-belle-epoque-juweeltje-hotel.html