Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Blik op oneindig, verstand op nul en hoofd in de wolken

Naar aanleiding van het artikel “Woontorens , bakens in de stad” verschenen in de vorige weekend editie van De Standaard zijn wij genoodzaakt om te reageren en de nodige bedenkingen te maken. De theorie die Christine Conix verkondigt over haar ontwerp van de woontorens voor de site Oosteroever te Oostende, strookt totaal niet met de realiteit.


Zo wordt beweerd dat het voorgestelde ontwerp vertrekt  uit de context van de site en dat de locatie, de Oosteroever, deze invulling kan dragen. En dat je als ontwerper heel goed moet nadenken over de bebouwde omgeving en het ritme van de stad moet analyseren.

De site van de Oostendse Oosteroever is een unieke maritieme site met een ziel. Ze heeft tal van karakteristieken op zowel sociaal, economisch, cultureel en historisch vlak. Bij het creëren van een nieuw stadsdeel dienen echter eerst deze karakteristieken te worden erkend.
Conix' ontwerp houdt op geen enkele wijze rekening met de huidige site die gekenmerkt is door zijn industrieel grid. Hoogbouw is vreemd aan de site. Een pand, op de inventaris van waardevol Vlaams bouwkundig erfgoed opgenomen en zo typisch voor het karakter van de site, zou zelfs moeten wijken.

Volgens Conix voeg je met de bouw van een woontoren een belangrijk element toe aan het stedelijke landschap, zodat die fungeert als een icoon voor de stad en als baken voor de oriëntering zorgt. Elke stad zou nood hebben aan architecturale aanknopingspunten en eyecatchers.
De iconen van de site Oosteroever zijn het reeds bestaande patrimonium en vooral de aanwezige vuurtoren. Deze authentieke historische bakens willen verdrukken door nieuwe te gaan creëren is op zijn minst pretentieus te noemen.

Verder zegt mevrouw Conix dat de site Oosteroever een verkommerd stukje Oostendse havenzone is en dus moet omgevormd worden tot een hippe buurt, zoals overal ter wereld gebeurt. En wonen in een citymark zou trendy zijn.
Het is algemeen geweten dat de verloedering en het verval bewust in de hand gewerkt werd. Er gebeuren onteigeningen voor de bouw van luxe residenties, dus zonder het minste openbaar nut. Op de site Oosteroever zijn er een 100-tal bedrijven gevestigd die tewerkstelling bieden aan een 1000-tal werknemers. Op economisch vlak bestaat er een unieke cluster van watergebonden bedrijven en knowhow. Diversiteit is momenteel één van de karakteristieken. Dit alles moedwillig laten verdwijnen zou een schande zijn, enkel en alleen omdat woontorens volgens sommigen hip, tof of trendy moeten gevonden worden.

De bewering dat duurzaam bouwen voor het kantoor Conix buiten discussie staat is kort door de bocht gaan. Als er zelfs nog geen antwoord bestaat over het bestaande en te verwachten mobiliteitsprobleem. En als de studies over de overige impacten van dit project voor de huidige en volgende generaties ook nog ontbreken, dan lijkt duurzaam bouwen wel degelijk een serieus punt van discussie.

Het ontwerp van kantoor Conix kan om het even waar worden ingeplant en is simpelweg een voorbeeld van globalistische architectuur. Helaas beperkt hun voorstel zich tot een staaltje architecturale durf, maar zonder ziel en geleid door projectontwikkelaars waarvan Conix beweert dat deze de rol van architecturale vernieuwing nu veel meer voor hun rekening nemen.

Het is jammer te moeten vaststellen dat dit projectontwerp van Conix in uw kwaliteitskrant als zijnde een lopend project, een evidentie wordt voorgesteld. Er werd tot op heden nog niet één vergunning  afgeleverd. Sterker nog, er is zelfs nog geen aanzet tot totaalplan, laat staan een totaalvisie voor de ganse Oosteroever-site.

Maar toch wordt eerstdaags een tweede project, voor de Oosteroever, publiek voorgesteld. Een invulling gemaakt door onze voormalige Vlaamse Bouwmeester Bob Van Reeth. Wetende dat hij, in het verleden, reeds plannen maakte om een dok te dichten en vol te bouwen met appartementen en kantoren, voorspelt waarschijnlijk ook dit keer weinig goed nieuws.

Het geld van de grote jongens en een gebrekkige stadsplanning van de overheid zorgen voor een cultureel arm en griezelige eentonige stad” (Sharon Zukin -”The naked city”)

Verstand op nul, blik op oneindig en hoofd in de wolken is jammer genoeg de filosofie waardoor sommige (grote) architecten zich laten leiden..

 

 

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/de-oosteroever-in-2011/178-blik-op-oneindig-verstand-op-nul-en-hoofd-in-de-wolken.html

Login Form