Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Veel kansen gemist om haven Oostende sterker uit te bouwen

Precies een kwarteeuw al puurt professor Georges Allaert op eigen initiatief uit de Top 5000 van Trends zijn (cijfer)gegevens om de bedrijfseconomische slagkracht van Oostende en haar havens in kaart te brengen, te toetsen op hun toegevoegde waarde en van kritische commentaar te voorzien. Een terugblik.


Georges Allaert : "Ik ben een van de eerste geweest om de economische slagkracht van onze bedrijven af te toetsen aan de toegevoegde waarde die ondernemingen creëren. Die toegevoegde waarde is af te meten aan het scheppen van jobs en de gedane investeringen. Op die manier heb ik altijd economische criteria als werkgelegenheid, toegevoegde waarde en omzet maatschappelijk proberen te vertalen." Of die kritische doorlichting, vooral van de haven, dan niet botst met zijn mandaat als havenbestuurder van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO)? Georges Allaert : "Als wetenschapper en deskundige op het vlak van stedenbouwkunde en ruimtelijke planning probeer ik objectief de slagkracht van onze regio, ook van het maritiem industrieel weefsel, door te lichten in mijn jaarlijkse studie. En de rationaliteit van die cijfers waarop ik dan mijn langetermijnvisie bouw, kan wel eens botsen met het compromisverhaal van de politiek en de beslissingen op korte termijn van het havenbestuur. Nee, mijn rapport vormt geen agendapunt op onze vergaderingen, maar ik vermoed wel dat het aandachtig gelezen wordt. En ik heb er absoluut geen problemen mee dat mijn bevindingen wel eens botsen met de plannen op korte termijn van AGHO. "

In de verdrukking

"In de voorbije 25 jaar zijn de kleine havengebonden bedrijven op de Oosteroever — die het bedrijfseconomisch niet slecht doen — meer en meer in de verdrukking gekomen. Die bedrijfjes zijn van oudsher gelinkt aan de visserij, scheepsherstelling, elektriciteit en metaalbewerking en zorgen voor een serieuze tewerkstelling. Het is erg spijtig dat dit kleinschalig maritiem-industrieel weefsel vandaag dreigt opgeofferd te worden aan grootschalige woonprojecten en dat ze bijna volledig uit de boot vallen bij onderaannemingscontracten bij de grote offshore-projecten in verband met alternatieve energievoorziening. Het blijft trouwens een oud zeer voor heel onze regio : de clustervorming tussen de vele KMO's en de grote en multinationale bedrijven bij ons."

Leren uit verleden

Na een kwarteeuw economisch doorlichten is Allaert er meer dan ooit van overtuigd dat onze zeehaven haar vroegere troeven niet mag opofferen aan haar toekomstige én overigens belangrijke rol als energyport. "We moeten verder uitbouwen waar we altijd sterk in zijn geweest : we moeten proberen nieuwe rorolijnen op Groot-Brittannie aan te trekken, eventueel in combinatie met passagiersverkeer. Ook moeten we een netwerk van shortsea shipping voor containertrafiek in samenwerking met Zeebrugge uitbouwen. En onze derde pijler, de visserij, blijft belangrijk. De beoogde intensere samenwerking met Zeebrugge heeft voorlopig alleen in die laatste sector haar vruchten afgeworpen met het opzetten van de Vlaamse Visveiling. Voor de rest zit Zeebroos volledig op een dood spoor en is Joachim Coens niet meer geïnteresseerd in een haven met dalende trafiekcijfers. Hoe dan ook, die drie troeven mogen niet gehypothekeerd worden door te veel kaaien en dokken exclusief te bestemmen voor de energyport. We moeten een multiport blijven die verder zeewaarts moet worden uitgebouwd."

"Zeebroos zit, behalve dan voor de visserij, volledig op een dood spoor"

En besluit professor Allaert "Meer en meer ook kom ik tot het inzicht dat we in de voorbije kwarteeuw veel kansen hebben gemist om de haven slagkrachtiger uit te bouwen. Zo zijn we veel te laat begonnen met de uitbouw van de voorhaven en de nieuwe havendammen. Die uitbouw komt er nu wel, maar helaas 15 jaar te laat. De polemiek rond de voorziene nieuwe zeesluis heeft het debat veel te lang verlamd." En ondertussen werkt de prof ook aan een boek over de Oostendse haven dat eind dit jaar verschijnt. "Daarin wil ik alle havenplannen, zelfs die van voor het aantreden van Leopold II, doorlichten en beoordelen op de weerslag die ze hadden op de ruimtelijke uitbouw, en het welzijn van onze stad."

(bron:M. Loy-Zeewacht)

 

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/208-veel-kansen-gemist-om-haven-oostende-sterker-uit-te-bouwen.html

Login Form