Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Visverkoop in Oostende stort in

Visverkoop in Oostende stort in  

De visverkoop in Oostende stort ineen na fusie met Zeebrugge. Pas vrijgegeven cijfers tonen aan dat in 2011, het eerste jaar van de fusie tussen de Oostendse en Zeebrugse visveilingen, de visverkoop in Oostende in elkaar is gestuikt.

De nieuwe “Vlaamse Visveiling” zette globaal een goed resultaat neer en boekte 6% meer aanvoer (van 16.600 ton in 2010 naar 17.500 ton in 2011) en 7% meer omzet. Deze vooruitgang is echter volledig te wijten aan Zeebrugge. In Oostende zakte de aanvoer op één jaar tijd met 23% (van 7.029 ton in 2010 tot 5.413 ton in 2011). De omzet leed een verlies van 22% (van 29,09 miljoen euro in 2010 naar 22,56 miljoen euro in 2011).

 

“De samenwerking tussen de visveilingen van Oostende en Zeebrugge is voor Oostende bijzonder slecht gestart”, zegt gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (Groen). “Oostende wordt als het ware ‘leeggezogen’ door Zeebrugge”. De facto zijn het de vroegere eigenaars van de Zeebrugse visveiling die de Oostendse vismijn in handen hebben gekregen. Groen vreest dat zij bewust zoveel mogelijk vis naar Zeebrugge afleiden, om zo op termijn het nut van een vestiging in Oostende in vraag te stellen.

Toen na slecht beheer door het stadsbestuur de Oostendse vismijn in 2010 over de kop ging, keurde de Oostendse gemeenteraad op 26/10/2010 een overeenkomst met de Zeebrugse visveiling goed. Bevoegd schepen Yves Miroir (SP.A) sprak toen mooie woorden en had grote ambities voor de vismijn in Oostende. Er was sprake van heel goede mogelijkheden voor Oostende wat betreft verse vis, een verdere groei, een potentieel van 80% van de visaanvoer naar Oostende, een nieuwe vismijn, enzovoort. “De realiteit anno 2012 is anders”, benadrukt Wouter De Vriendt.

De overeenkomst met Zeebrugge bepaalt dat minimum 45% van de visaanvoer via de Vlaamse Visveiling in Oostende moet verhandeld worden, in een vijfjarige periode 2011-2015. Na afloop van deze periode wordt de rekening gemaakt en voor elk procent dat ze onder de minimumverplichting blijven, moet aan Oostende een boete van 1 miljoen euro betaald worden. Vroeger nam Oostende 48% voor zijn rekening, in 2011 is dat teruggevallen tot 31%.We kunnen dus zeggen dat men zeer slecht gestart is en in de komende jaren al een serieuze achterstand moet ophalen om boetes te vermijden.

De groenen vrezen voor de toekomst van de visserij in Oostende: het eerste jaar van de fusie had een consolidatie van de visveiling in Oostende moeten zijn, geen ineenstorting. Wouter De Vriendt verwijt het stadsbestuur de visserij aan haar lot over te laten: “niet alleen ging door slecht beheer de vismijn over de kop, het stadsbestuur ontwikkelt ook plannen voor de Oosteroever waarin weinig plaats is voor de visserij en de vele daaraan verbonden kmo’s en werkgelegenheid. De ideeën rond het dempen van het visserijdok worden niet opgeborgen en vergroten alleen maar de onzekerheid in de sector”.

Groen vraagt een bundeling van de politieke krachten om de toekomst van de visserij in Oostende te verzekeren. “De visserij is een mooie sector met veel traditie. En Oostende heeft heel wat troeven: veel expertise, snel binnenvaren van de vissersschepen, een goede verbinding met het achterland en met het centrum van Oostende. De stijging van de globale omzet in 2011 bewijst trouwens dat er nog potentieel is. Maar dan wordt het tijd dat de politiek in Oostende voluit kiest voor de uitbouw van de visserij en de sector niet laat kapot gaan” besluit Wouter De Vriendt. Op de eerstvolgende gemeenteraad zal hij de bevoegde schepen Yves Miroir (SP.A) hierover interpelleren.  (bron: Persbericht Wouter De Vriendt)

 

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/210-visverkoop-in-oostende-stort-in.html