Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Oostende laat nu ook visserij schaamteloos stikken

 

De visaanvoer in de Oostendse vismijn is in 2011 merkwaardig ineengestort. Volgens Het Vrije Visserijblad is die daling te wijten aan de overname door de Zeebrugse Visveiling. “Oostende wordt leeggezogen door Zeebrugge”, klinkt het. “We zijn vast van plan om de visaanvoer in Oostende weer op peil te brengen”, reageert Johan Van de Steene, algemeen directeur van wat nu de Vlaamse Visveiling is.

 In 2010 fuseerden de Zeebrugse Visveiling en de vismijn van Oostende tot de Vlaamse Visveiling. Uit de eerste gemeenschappelijke jaarresultaten blijkt dat er zes procent meer vis werd aangevoerd in beide vismijnen, in vergelijking met een jaar eerder toen ze nog apart opereerden. In totaal werd 17.500 ton aangevoerd. Opvallend is het verschil tussen beide vismijnen. De cijfers van Zeebrugge gaan er spectaculaire op vooruit, terwijl Oostende een bijna even grote daling boekt.

De aanvoer daalde in Oostende met 23 procent, terwijl in Zeebrugge 27 procent meer vis werd aangevoerd. Het Vrije Visserijblad is van mening dat er geen enkel nieuw element is dat de sterke achteruitgang van de Oostendse vismijn verklaart, behalve dan dat de vismijn is overgenomen door de eigenaars van de Zeebrugse visveiling. Het blad vreest voor een plan waarbij het de bedoeling is om de vismijn van Oostende te laten leeglopen en zo het nut van twee vestigingen in vraag te stellen.

Nochtans bestaat er een overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en het Oostendse stadsbestuur waarin de aanvoer van 45 procent van de vangsten van de Belgische vloot in Oostende wordt gegarandeerd en zelfs een boete wordt afgesproken van één miljoen euro per procent dat het minder is. Aangezien in 2011 slechts 31 procent van de Belgische vangsten werd overgebracht naar Oostende, zou het stadsbestuur nu recht hebben op 14 miljoen euro. Maar zover is het nog niet, want de aanvoerafspraak werd gemaakt over een periode van vijf jaar, van 2011 tot 2015. Pas nadien wordt de rekening gemaakt.

Zowel bij de reders als in Oostendse politieke kringen wordt de vraag gesteld of dit geen bewuste strategie is van Zeebrugge. “Wij vrezen voor de toekomst van de visserij in Oostende. Het stadsbestuur laat de sector aan zijn lot over”, zegt Wouter De Vriendt, volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid voor Groen. Directeur Van de Steene van de Vlaamse Visveiling verwacht dit jaar betere aanvoercijfers voor Oostende. “We werken aan de logistiek, de organisatie en de uitbating in Oostende. Het is zeker de bedoeling om opnieuw 45 procent van de aanvoer naar Oostende te krijgen”, zegt hij.

Volgens hem valt die terugloop in de aanvoer naar Oostende ook te verklaren. “Voor de overname werkte de Oostendse vismijn met commerciële constructies, zoals leningen aan reders, waardoor ze verplicht waren in Oostende te leveren. Daardoor werd de verhouding scheefgetrokken. Die constructies zijn nu stopgezet. De reders zijn weer vrij en keerden terug naar Zeebrugge”, aldus Van de Steene. Hij waarschuwt er wel voor dat Oostende vijf jaar krijgt om zich te bewijzen. “Als privaat bedrijf zullen wij niet investeren in een vestiging die leegstaat’”, klinkt het nog.

Alvast éen duidelijke verandering die Het Vrije Visserijblad opmerkt is dat de Oostendse vismijn in handen gekomen is van de eigenaars van de Zeebrugse Visveiling. Die hebben de naam van hun NV dan wel van 'Zeebrugse' in 'Vlaamse' veranderd, dat heeft hen niet belet de aanvoer van Oostende naar het hun vertrouwde Zeebrugge af te leiden.
De Oostendse argwaan en vermoedens worden nu nog versterkt door de recente uitlating van visserij-schepen Yves Miroir zelf. Na afloop van de jongste gemeenteraad (17 februari, nvdr) gaf Miroir onomwonden toe “dat de schadevergoedingsclausule uit de beheersovereenkomst maar een zwakke stok achter de deur is, omdat de schadevergoeding zou zo hoog oplopen dat ze onbetaalbaar zou zijn voor de Vlaamse Visveiling.”


De vzw Oostendse Oosteroever durft gerust stellen dat de bedoelingen van de Vlaamse Visveiling zonder meer duidelijk zijn. Het Oostendse stadsbestuur zou op zijn achterste poten moeten staan, en strijdlustig tekeer gaan om de visserij en de bijhorende werkgelegenheid in eigen stad te behouden. Maar het tegendeel is waar, men is in Oostende blijkbaar niet van plan de bekrachtigde beheersovereenkomst te doen naleven en/of schadevergoedingen te eisen.
Schandalig, hemeltergend, wraakroepend.. we kunnen de rij heel lang maken.
Zelfs een middelmatig begaafde kleuter heeft ondertussen door wat hier in Oostende aan de hand is. We weten met z'n allen wie de Oostendse haven volledig stript. En als we lang genoeg blijven toekijken, zullen we met z'n allen kunnen zien waarom. Het is dus hoog tijd dat er ingegrepen wordt om onze haven verder van deze ram(p)koers vrijwaren. Het zal ons alvast niks verbazen als blijkt dat de verborgen agenda vol staat met snode immo-plannen.

(bronnen: Nieuwsblad,Vilt,Het Vrije Visserijblad)

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/211-oostende-laat-visserij-schaamteloos-stikken.html

Login Form