Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Studenten KULeuven maken studie strategische ruimtelijke planning voor Oostende en Oosteroever

Veertien internationale studenten, onder leiding van professor Jan Schreurs en stadssocioloog Bart Pluym, kregen als eindwerk een case studie voorgeschoteld. De studenten werd gevraagd een studie strategische ruimtelijke planning te maken voor Oostende, en vooral het nieuw te ontwikkelen stadsdeel op de Oosteroever. De studenten, afkomstig uit Iran, Brazilië, Japan, Turkije, Venezuela enz. hadden nog nooit van Oostende gehoord. Toch komen ook zij in hun eindwerk tot de conclusie dat “de authenticiteit van de site, het ware potentieel van de Oostendse Oosteroever is”. De genius loci zeg maar, de erkenning , de ziel van de plaats.

De enige garantie op een duurzame ontwikkeling van een nieuw stadsdeel is een goed doordachte en onderbouwde studie strategische ruimtelijke planning. Deze is de eerste primordiale stap, op weg naar een volledig en accuraat strategisch plan. Dit plan wordt dan als het ware de handleiding voor de verdere aanpak van de uitbouw van een nieuw stadsdeel. Dit wordt ook door de studenten 'Urbanisatie' aan de Universiteit van Leuven aangetoond in hun eindwerk 'Oostende, weaving the net'.

“Niet de globalisering maar de authenticiteit dient de stimulator te zijn voor elke nieuwe ontwikkeling”

De authenticiteit van de Oosteroever omvat niet alleen de fysieke elementen zoals erfgoed, maritieme infrastructuur, bouwstijlen enz., maar ook fysische factoren zoals de diverse sociale en economische dynamiek die scheepswerven met zich meebrengen, de visverwerking, maritieme activiteiten, en tradities en zo meer.

In het eindwerk komen de studenten ondermeer tot de volgende belangrijke conclusies:

 

  • Bij de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel moeten eerst alle karakteristieken gekend zijn.
  • De ontwerpcriteria moeten gebaseerd zijn op diversiteit, rekening houdend met de verschillende achtergronden, levensstijlen, tradities en activiteiten.
  • Een tabula rasa, zoals de huidige plannen zijn, kan niet de nieuwe stimulator zijn.
  • Openbare ruimtes in het westelijke deel, het huidige stadscentrum, en het oostelijke deel, de Oosteroever, moeten versterkt worden door verbindingen en via culturele evenementen.
  • Men mag vooral niet homogeniseren. Het gebruiken en versterken van de aanwezige diversiteit is een must en zal de geïnteresseerden aantrekken: van fragmentarisering naar kwalitatieve diversiteit!
  • Deze unieke situatie, een haven in de stad, biedt de kans om de bijzondere karakteristieken te versterken.
  • Voor de bouw van wooneenheden moet eerder gezocht in een samenwerking tussen  de huidige eigenaars en kleine ontwikkelaars. Maar de uitvoering moet steeds gebeuren met respect voor de karakteristieken en de authenticiteit van de site.
  • Een lange termijnvisie hebben, onmiddellijke interactie, overleg en communicatie met  alle stakeholders en het bereiken van de publieke opinie zijn een absolute noodzaak.


Opnieuw voelt de vzw Oostendse Oosteroever zich gesterkt in haar visie. Maar onze inspanningen te blijven ijveren voor een duurzame ontwikkeling van de Oostendse Oosteroever zijn noodzakelijk. Het ontwikkelen en plannen van een nieuw stadsdeel is een voortdurend proces dat. Studie, overleg en communicatie leiden automatisch tot logische correcties. 

Hierbij roept de vzw Oostendse Oosteroever de beleidsvoerders dus nogmaals op hun verantwoordelijkheid op te nemen, en eerst de evolutie en de dynamiek van Oostende en de Oosteroever te leren begrijpen. En dit met de nodige professionaliteit.

“het is beter dat 1000 mensen 1 stap nemen dat 1 persoon duizend stappen”
Verwijzend naar de studie strategische ruimtelijke planning “Oostende, weaving the net”.

 

U kan deze studie downloaden van de servers van de KULeuven via deze link

 

Meer info over het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (ASRO) van de KULeuven: klik hier

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/214-studenten-universiteit-leuven-maken-studie-strategische-ruimtelijke-planning-voor-oostende-en-oosteroever.html

Login Form