Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Felle kritiek op Masterplan Oosteroever op Oostendse gemeenteraad


Vrijdagavond kwam er tijdens de gemeenteraad in Oostende felle kritiek op het masterplan Oosteroever. Zowel Groen, Jean-Marie Dedecker, Vlaams Belang als CD&V uitten grote bedenkingen bij onder andere de mobiliteitsproblematiek, maar vergaten uiteindelijk de stemming te vragen. Het plan werd hierdoor unaniem goedgekeurd.

 
Het masterplan voor de Oosteroever is een richtinggevend plan, een globale visie op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Oosteroever. Het plan werd door de oppositie – Groen, Vlaams Belang en Jean-Marie Dedecker – én door CD&V zwaar op de korrel genomen.

Bouwpromotoren

Groen, Vlaams Belang en Dedecker wezen er op dat dit masterplan op maat van de bouwpromotoren geschreven was. “Is het logisch dat er eerst bouwplannen worden voorgesteld, dat er dan een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gemaakt en pas als derde stap een masterplan wordt opgesteld? Volgens mij moet je eerst een masterplan hebben vooraleer een rup gemaakt kan worden. En pas als laatste fase kunnen er bouwprojecten voorgesteld worden”, haalde Wouter De Vriendt (Groen) uit.

Betaalbare woningen

Groen hekelde ook het feit dat er in het masterplan geen aandacht wordt geschonken aan betaalbare woningen. “Er wordt wel 10% sociale woningbouw voorzien en dat vinden we positief, maar over betaalbare woningen voor gezinnen staat er niets. Op de Oosteroever zullen er een enorm aantal appartementen gecreëerd worden die vooral aantrekkelijk zullen zijn voor tweedeverblijvers en kapitaalkrachtigen”, aldus De Vriendt, die voorstelde om onder meer met vastgelegde maximumprijzen te werken.

(bron:knack.be -SRA)

 

 

 Felle kritiek op Masterplan Oosteroever op Oostendse gemeenteraad

 

Oostende - “Onze grootste zorg is dat in het masterplan Oosteroever de aanpak van het mobiliteitsprobleem helemaal ontbreekt”, zei Bart Plasschaert (CD&V) op de gemeenteraad vrijdagavond in Oostende.

 

“Door het feit dat het langsheen een drukke toegangsweg van Oostende ligt en anderzijds de eigen activiteiten heel wat verkeer genereren, had men dat punt grondig moeten aanpakken. In de studie lezen we enkel dat de toegang tot de Oosteroever beperkt blijft tot de twee bestaande aansluitingen”, aldus Bart Plasschaert (CD&V).

Geen mobiliteitsplan

Schepen Bart Bronders wees er op dat een masterplan geen mobiliteitsplan is. “We hebben enkel gekeken of het mogelijk is, en we zien geen grote problemen. Natuurlijk zullen er wat mobiliteit betreft nog studies en overleg nodig zijn, maar mobiliteit is een discussie apart. Typerend voor een stad is dat als er mensen wonen, het er drukker wordt…”, repliceerde de schepen.

“Als er daar 1.800 gezinnen wonen, dan wil ik wel weten hoe zij naar hun werk of naar school zullen geraken. Mobiliteit is wel belangrijk in zo’n masterplan”, aldus Jean-Marie Dedecker.

Visserij

Ook over de visserij, de aanwezige nijverheid en het overleg met de omwonenden volgden welles-nietesdiscussies tussen de schepen en de oppositie. De discussie liep echter met een sisser af: niemand vroeg de stemming. Dit betekent dat het plan unaniem is goedgekeurd. “We hebben dit inderdaad vergeten, maar gelukkig gaat het maar om een visie, en niet om een specifiek bouwproject of zo”, aldus Wouter De Vriendt na de gemeenteraad. Al is de kans natuurlijk groot dat wanneer in de toekomst er kritiek op Oosteroeverplannen geuit wordt, er fijntjes verwezen zal worden naar deze unanieme goedkeuring…

(bron: Knack.be - SRA)

 

 

 

 

 

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/227-felle-kritiek-op-masterplan-oosteroever-op-oostendse-gemeenteraad.html

Login Form