Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het gaat om 12 leden van Categorie C. Het College van Burgemeester en Schepen draagt 12 leden voor die een bijzondere bijkomende meerwaarde bieden voor cultuurcentrum De Grote Post vzw. Bij het maken van de keuze zal het College rekening houden met het bindend advies van het Selectiecomité omtrent elke kandidaat. Bij de selectie wordt gestreefd naar een gelijke verdeling tussen mannen/vrouwen en naar een evenwichtige spreiding over de diverse leeftijdscategorieën. Het Selectiecomité bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de directeur van het cultuurcentrum De Grote Post vzw. De Algemene Vergadering beslist over de aanstelling van de voorgedragen leden.

Om lid van categorie C te worden moeten de kandidaten een aantoonbare interesse of belang hebben in de culturele sector van de stad Oostende. Daarenboven hebben ieder van de kandidaten een specifieke professionele kennis die kan bijdragen tot het optimaliseren van het beheer van het cultuurcentrum en een visie op de ontwikkeling van het cultuurcentrum  in de meest brede zin van het woord. Voor de leden van categorie C is geen ledenbijdrage vereist.

Geïnteresseerd om C-lid te worden van het extern verzelfstandigd agentschap vzw cultuurcentrum De Grote Post? Stuur dan uiterlijk tegen woensdag 23 januari 2013 om 12.00 uur je schriftelijke kandidatuur met motivatie naar het Stadsbestuur Oostende t.a.v. de voorzitter van CC De Grote Post, schepen Hilde Veulemans, Vindictivelaan 1.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7507

Login Form