Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Als coördinator bevindt u zich in een overkoepelende functie die typische managementvaardigheden vereist zoals:

 • Leiding geven en motiveren van het team gemeenschapswachten
 • Coördinatie en opvolging van de taken van de gemeenschapswachten (preventietips geven, overlast voorkomen, signaleren en vaststellen)
 • Interne en externe communicatievaardigheden.

Ervaring binnen het werkveld is een pluspunt maar geen must.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 2. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
 3. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
 4. houder zijn van een diploma  van bachelor of graduaat in een sociale richting;
 5. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
 6. slagen voor een wervingsselectie.

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 3 en 4.

Selectieprogramma

De selectieproef wordt georganiseerd door het selectiebureau Hudson, Moutstraat 56  in 9000 Gent.

Verkennend gesprek

Wanneer het aantal kandidaten dat in aanmerking komt groter is dan 6, worden de kandidaten door Hudson uitgenodigd voor een verkennend gesprek in de gebouwen van de Stad Oostende.

Deze gesprekken hebben een duurtijd van ca. 45 minuten. Op basis van het gesprek wordt een oordeel uitgesproken over de geschiktheid van de kandidaat om toegelaten te worden tot het volgende onderdeel van de procedure. De kandidaten krijgen een score, en enkel de 6 best gerangschikte kandidaten worden toegelaten voor het assessment center. De consultant van Hudson motiveert de score door middel van een kort beschrijvend rapport.

Assessment center

Volgende instrumenten worden gebruikt:

 • Competentiegericht interview
 • Analyse en Presentatieoefening: TeleProxiNet
 • Persoonlijkheidsvragenlijst: BAQ|FL - Business Attitudes Questionnaire
 • Leidinggevend rollenspel: Flash Employment Services

Het Assessment center is adviserend.

Meetinstrument

Toelichting

Criteriumgericht interview

Een reeks vragen wordt op een dusdanige manier gestructureerd dat de functierelevante competenties gericht bevraagd worden, teneinde inzicht te verwerven in de wijze waarop de kandidaat in het verleden specifieke situaties aanpakte. Van daaruit worden wezenlijke competenties besproken die niet of slechts gedeeltelijk via de gedragsgerichte testen en de psychotechnische proeven kunnen worden getoetst.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Hudson ontwikkelde een vragenlijst die qua vorm en inhoud inspeelt op het niveau van de kandidaten. De Business Attitudes 5+1 is een persoonlijkheidsvragenlijst die via zelfbeschrijving peilt naar de 5 belangrijke persoonlijkheidseigenschappen zoals ze in de academische psychologische literatuur naar voor komen, namelijk: neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid.

Analyse- en Presentatieoefening

TeleProxiNet

De deelnemer moet bij deze oefening een antwoord bieden op een concreet probleem, en zijn of haar plan voor de aanpak ervan presenteren aan een leidinggevende. Deze oefening observeert de manier waarop de deelnemer de problematiek analyseert en gegevens uit een dossier integreert om tot een overtuigende uiteenzetting en een gedragen akkoord te komen.

People managementoefening

Flash Employment Services

In deze oefening bestaat de taak van de deelnemer eruit een specifieke probleemsituatie, geladen met relatief complexe conflicten, op te lossen en het gedrag van de medewerker bij te sturen. De rollenspeler neemt de rol op zich van de directe medewerker en een tweede assessor observeert op welke wijze de deelnemer zich aan deze situatie aanpast en erop inspeelt.

Dit gedeelte vindt plaats in de gebouwen van Hudson in Gent.

Mondeling gedeelte

Het mondeling gedeelte bestaat uit een jurygesprek waarin gepeild wordt naar motivatie, werkwijze, en gedragsgerichte competenties relevant voor de functie. Kandidaten krijgen vooraf de tijd om hun aanpak voor een concrete case gebaseerd op reële situaties en probleemstellingen uit te werken. De bespreking van deze case maakt deel uit van het jurygesprek.

Na afloop van de procedure maakt de selectiecommissie de lijst op van de geschikt bevonden kandidaten.       

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

Solliciteren kan meteen online. Voeg als bijlage een afschrift van het diploma of getuigschrift en een curriculum vitae toe.
De kandidaturen kunnen ook schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 30 januari 2013 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, ofwel bij een ter post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar de dienst Personeel worden opgestuurd.

Stadsbestuur Oostende
Dienst Personeel
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
Mailen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De openingstijden van de dienst Personeel zijn :

 • maandag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur
 • dinsdag: van 13.00 uur tot 16.00 uur
 • donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur
 • vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd.  Die vergadering vindt plaats op donderdag 24 januari 2013 om 18.00 uur in de Conferentiezaal op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1 in Oostende :

BIJKOMENDE INLICHTINGEN kunt u verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende (tel. 059/80.55.00 – toestelnr. 2351)

Contactpersoon : Michel Vermeersch.

GEMEENTELIJK EMANCIPATIEBELEID

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. 

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7496

Login Form