Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 Provinciegouverneur onderzoekt sloopbevel van Oostendse burgemeester

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé start een onderzoek over een bevel tot slopen van de Oostendse burgemeester Jean Vandecasteele. 'Het Vélokot' en de achterliggende hangars van de reinigingsdienst werden zonder sloopvergunning en op bevel van de burgemeester gesloopt. De provinciegouverneur is nu op vraag van de vzw Oostendse Oosteroever aan een onderzoek bezig om na te gaan of dit bevel tot slopen volgens geldende juridische, politieke en morele normen tot stand kwam. Gouverneur Decaluwé heeft het Oostendse stadsbestuur op de hoogte gesteld van het onderzoek. De gouverneur vroeg het volledige dossier op, en verzocht het stadsbestuur de nodige uitleg te geven. De vzw Oostendse Oosteroever heeft het volste vertrouwen in de gouverneur en wacht het resultaat van het onderzoek af.

 


Wat voorafging:

-> Het gebouw, bij de Oostendse jeugd beter gekend als “Het Vélokot” wordt begin september 2012  gesloopt. De grondoppervlakte strekt zich uit vanaf de Hendrik Baelskaai, langs de Liefkemoresstraat tot aan de Victorialaan. (zie ook: Burgemeester Oostende misbruikt ambt ter wille van bouwheren)

-> De vzw Oostendse Oosteroever stelt vast dat deze afbraakwerken gebeuren zonder de nodige sloopvergunningen. Als de dienst stedenbouw dit begint na te kijken komt de aap uit de mouw: burgemeester Jean Vandecasteele blijkt een sloopbevel te hebben uitgeschreven.

-> Een bevel tot slopen is een maatregel waarbij de burgemeester, in uitzonderlijke gevallen,  (vb instortgevaar) de mogelijkheid heeft tot actie over te gaan indien een gebouw een direct gevaar betekent voor de bevolking en zijn omgeving.

-> Na de persaandacht en slechts op vraag van een gemeenteraadslid komt het stadsbestuur opzetten met een uittreksel uit het register van de besluiten van de burgemeester. Daaruit moet blijken dat burgemeester Vandecasteele op 9 januari 2012 de sloop van het betreffende pand heeft bevolen.

-> Het heeft er alle schijn van dat het bevel tot slopen volledig in scène  werd gezet.

-> Men vraagt de hoofdcommissaris een brief op te maken. De hoofdcommissaris schrijft de burgemeester op 7 november 2011 dat er in het gebouw regelmatig illegale fuiven plaatsvinden. (Navraag bij omwonenden wijst echter uit dat niemand zich een illegale fuif kan herinneren).

-> Men vraagt de Dienst Wonen te vermelden dat het pand gebruikt wordt als slaapplaats. (Het klopt inderdaad dat er een tijdlang een dakloze heeft gelogeerd. Er werd in het gebouw wellicht ook graffiti gespoten. Er zijn in Oostende veel leegstaande panden met dezelfde symptomen. Maar voor geen enkel van deze panden werd ooit een sloopbevel uitgeschreven).

-> Ondertussen lekken de plannen uit dat het AGHO op deze gronden een kantoorgebouw van 12 verdiepingen wil gaan bouwen. Op het gelijkvloers komt het onthaal. Op verdieping 1 en 2 wil de haven het VLIZ huisvesten en op verdieping 3 en 4 de IODE afdeling van de UNESCO. (Voor beiden werden nochtans miljoenen euro' s gemeenschapsgeld geïnvesteerd in de vernieuwde pakhuizen). Daarboven komen 3 verdiepingen waar het AGHO een hotel met 50 kamers wil gaan uitbaten. Op de volgende 3 verdiepingen gaat het AGHO residentiële luxe-appartementen verhuren en verkopen. En op de bovenste verdieping wordt een restaurant ingepland. Het havenbestuur wil dit gebouw optrekken met gemeenschapsgeld (16 miljoen euro) en gaat vervolgens zowaar de concurrentie aan met de Oostendse particuliere hoteluitbaters(!).

-> De opdrachtgever van de sloop, de eigenaar van het pand en de toekomstige bouwheer is in deze telkens het Oostendse stadsbestuur. Al dan niet in de hoedanigheid van een autonoom gemeentebedrijf.
 
-> Om één of meerdere redenen lijkt het stadsbestuur te willen verzaken aan de normale wettelijke procedures die een bouwvergunning en sloopvergunning met zich meebrengen. Via het uitvaardigen van het sloopbevel verzaakt men nu aan een grondig bodemonderzoek, inrichtingsstudie enz. Een sloopvergunning kan na dit burgemeestersbevel zelfs retroactief geregulariseerd worden samen met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Op deze wijze sloopt men eerst, en als alle bewijslast en/of punten ter verdediging verdwenen zijn gaat men doodleuk een sloopvergunning aanvragen.

-> De vzw Oostendse Oosteroever verbaast zich over de doortrapte methodes waarmee het Oostendse stadsbestuur in dit dossier tewerk gaat, en vraagt de West-Vlaamse provinciegouverneur om na te gaan of deze werkwijze politiek, moreel, en juridisch verantwoord kan worden.

Read more http://oostendseoosteroever.be/258-provinciegouverneur-onderzoekt-sloopbevel-van-oostendse-burgemeester.html

Login Form