Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Ondernemers op de Oosteroever: Huidige coalitievorming in Oostende is onrustwekkend

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen beïnvloeden rechtstreeks de toekomst van de Oostendse haven en de Oosteroever. De verliezende coalitie gaat ondanks de duidelijke signalen van de kiezer gewoon Oostende verder besturen. Een nieuw bestuursakkoord werd onlangs voorgesteld. De vzw Oostendse Oosteroever vindt het belangrijk u hierover in te lichten.

 


In het nieuwe bestuursakkoord zijn volgende zaken opmerkelijk:

1/  Onduidelijke bevoegdheidsafbakening

Bart Tommelein (Open VLD) heeft de bevoegdheid over  AGSO¹, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hoewel de SP.a de bevoegdheid van Tommelein over het AGSO uitholt door er de bevoegdheden van het  AGSO over Openbaar Domein en Oosteroever uit te lichten en voor zichzelf te houden.
Een duidelijkere aanwijzing over wie aan de touwtjes wil blijven trekken in de haven en op de Oosteroever is er niet. 

2/ Een verloederde buurt?

Uit het tewerkstellingsrapport van enkele weken terug (Tewerkstelling op Oosteroever 2012) blijkt dat momenteel 1.520 directe arbeidsplaatsen ingevuld worden op de Oostendse Oosteroever. Dit is goed voor 5,5% van de totale Oostendse tewerkstelling.
Merkwaardig is de, reeds jarenlange,  negatie ervan van het huidige bestuur: de Oosteroever wordt afgeschilderd als een verloederde buurt. Het Economisch Huis Oostende is er tot op vandaag niet in geslaagd  de bedrijvigheid op de Oosteroever in kaart te brengen en op geen enkele officiële website is er sprake van bedrijvigheid op de Oosteroever!
 
3/ De vismijn

In het nieuwe bestuursakkoord van oktober 2012 staan een aantal opmerkelijke zaken, lees -ook tussen de regels- met ons mee:

“Grondig onderzoek naar de nood voor de bouw van nieuwe vismijn en de mogelijke lokatie ervan.”

Enkele zinnen verder lezen we:

“De vismijn is gefusioneerd met deze van Zeebrugge. De bouw van een nieuwe vismijn staat op het programma en moet leiden tot een echte toekomst voor duurzame visactiviteit.”

Vreemd dat dezelfde mensen, die geen toekomst zien in de visserij,  opeens een echte toekomst nastreven voor duurzame visactiviteit?  Meer nog dient de vraag te worden gesteld waarom er eigenlijk een nieuwe vismijn dient te worden gebouwd?  Wetende dat Urk, als concurrent overnemer de bouw van een nieuwe mijn absoluut niet nodig vindt.  Integendeel alles wordt onmiddellijk vervoerd naar het achterland.
Deze beslissing heeft alles te maken met het krijgen van subsidies en niet meer.  Wij hebben een vismijn en de bouw van een nieuwe  is zinloze verkwisting van gemeenschapsgelden.
Een beeldbepalend bestaand gebouw , de vismijn op de Oosteroever, kunnen we toch niet zomaar gaan slopen omwille van vage , onzekere en (onnodige) activiteiten? 
De structuur van huidige vismijn leent zich perfect tot een opdeling in kleine ambachtelijke ateliers. 
Een beleid met visie dient hiervoor te gaan.  Vestigingsmogelijkheden creëren  voor kleine ondernemingen zal, in huidige tijden van crisis, een boost  geven en leiden tot tewerkstelling.  De taak van de overheid is mogelijkheden creëren.

4/  VLIZ en ILVO: renovatie met uw belastinggeld goed besteed?

“Het stadsbestuur zal actief de verhuis van het VLIZ en het ILVO naar de H. Baelskaai aanmoedigen.”

De pakhuizen van de Vismijn waar ondermeer het VLIZ en het ILVO gehuisvest zijn, werden tien jaar terug voor miljoenen euro's gerenoveerd naar multifunctionele kantoorgebouwen.
Een indertijd lovenswaardig project , met gemeenschapsgelden gerealiseerd, wordt teniet gedaan.  Wat zal er gebeuren met de indertijd gerenoveerde gebouwen?  Het ILVO, VLIZ, UNESCO, SDVI en de Provincie West-Vlaanderen die in  betreffende gebouwen huisden dienen nu te verhuizen naar één van de nieuw geplande kantoorgebouwen op de Hendrik Baelskaai.  Opnieuw betaald door de gemeenschap?  Gewoon schandalig hoe men bevoegdheden gebruikt om immo-projecten te laten renderen. Er is zelfs hotelaccommodatie voorzien, ongeveer 50 hotelkamers. Het Oostendse havenbedrijf gaat met belastinggeld schaamteloos de concurrentie aan met de particuliere hotels in het centrum van Oostende!

5/ Bestaande bedrijven maximale kansen?

“Bij de uitvoering van het project van de Oosteroever moet er voor gezorgd worden dat de bestaande bedrijven maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.”

Beste ondernemer, wij weten beter, de praktijk leert dat de bedrijven op de Oosteroever de voorbije twee decennia allerminst nog kansen kregen om zich te ontwikkelen. Het beleid heeft nooit enig respect opgebracht voor de bestaande activiteiten, laat staan erkend  Met huidige coalitie zal dit zeker ook niet gebeuren. Zie bijvoorbeeld naar het voorgestelde nieuwe afbakening van het zeehavengebied.

6/ Inspraak: moeten we dit nog serieus nemen?

“Vanuit het stadsbestuur zal iedereen uitgenodigd worden en zal er een permanent informatieloket georganiseerd worden.”

Na jaren complete negatie van bedrijven en inwoners van de Oosteroever door het stadsbestuur laat men nu  weten dat de bedrijven en inwoners uitgenodigd zullen worden?  We horen dit al jaren, toch werd niemand hiervoor uitgenodigd. De vraag die we moeten stellen is: Hun plannen zijn  al gemaakt,  hierin hadden we nooit inspraak?  Het totaal gebrek aan overleg met de gevestigde bedrijven, eigenaars en gebruikers is hun grootste zorg (klopt dit??). Het gebrek aan inspraak is één van de heikele punten waarop de vzw reeds jaren het beleid wil wijzen. 

Conclusie

De huidige coalitie van verliezers wil, ondanks de signalen van de kiezer, hun wil doorzetten om van Oosteroever een residentiële woonwijk te maken en het sociaal-economisch weefsel ontwrichten. Als vzw Oostendse Oosteroever komen wij reeds meerdere jaren op voor de sociaal-economische belangen van de Oosteroever.  Sedert jaren gebeurt dit door de inzet van vrijwillige medewerkers. 
De komende zes jaar zullen we alle hens aan dek moeten zetten om de megalomane projecten van enkele promotoren en hun politieke slippendragers binnen de perken te kunnen houden en een voor de Oostendenaar leefbare, werkbare Oosteroever te behouden.

¹ AGSO: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende
² AGHO: Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/257-ondernemers-op-de-oosteroever-huidige-coalitievorming-in-oostende-is-onrustwekkend.html

Login Form