Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In de ontmoetingscentra van het Sociaal Huis hebben de huisartsen dr. Rob Pullinckx en dr. Frank Declercq vroeger al uitleg gegeven over dit gevoelig onderwerp. “Dit belangt immers elke Oostendenaar aan, ongeacht zijn of haar leeftijd”, stellen ze hierbij. “Over dit onderwerp heerst er veel onduidelijkheid en er worden soms nogal vage afspraken gemaakt. Het is echter beter daarover concrete gegevens vast te leggen.”

Goed opgeleid

Precies daarvoor zijn er, in de ontmoetingscentra van het Sociaal Huis, goed opgeleide vrijwilligers ter beschikking.

Gerda Depelchin: “In De Boeie zijn er de meeste belangstellenden en dat is vrij logisch, vermits het centrum  van Oostende veel ouderen telt.”

Als we spreken over euthanasie, dan zijn er verschillende zaken die niet door elkaar mogen gehaspeld worden.

Zo is er de “negatieve wilsverklaring”, waarbij de patiënt verzoekt dat er geen levensverlengende behandelingen meer mogen worden toegepast. Dit met o.m. als doel medische hardnekkigheid (onnodige behandelingen) tegen te gaan.
Er is ook de wilsverklaring euthanasie. Dit is een verzoek tot euthanasie indien men in een onomkeerbare coma verkeert. Dit verzoek is vijf jaar geldig, eventueel te verlengen, maar blijft geldig indien er intussen dementie optreedt.
Het acute verzoek tot euthanasie tot slot moet op het moment zelf worden opgesteld en is, in duur, beperkt geldig.

Gerda Depelchin: “De meeste mensen stellen, voor hun eigen gemoedsrust, bij ons ook een mandaat van vertegenwoordiging op. Hierbij wordt dus een vertegenwoordiger aangeduid om ervoor te zorgen dat de rechten als patiënt worden geëerbiedigd, vooral op het ogenblik dat de zieke zelf niet meer in staat zal zijn om dit te doen.” De vertrouwenspersoon is dikwijls een familielid, dochter of zoon.”

Schrijnende verhalen

De vrijwilligers die zich met deze informatie bezighouden zijn goed geschoold en hebben een luisterend oor. Gerda Depelchin:”We horen immers schrijnende verhalen van patiënten die veel, onnodige pijn hebben gehad of van ouders die hun kinderen of kleinkinderen helemaal niet meer zien. We behandelen dit alles met de grootste discretie.”

Wie contact wil opnemen met zo’n vrijwilliger, wendt zich best eerst tot de centrumleider die dan verder verwijst.

Meer info ?

Meer interessante informatie over allerlei vragen in verband met euthanasie vind je in het kosteloos te verkrijgen Leifblad « Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde” (52 blz.), ofwel op www.leif.be. Men kan er ook voorbeelden vinden van de nodige formulieren  die bij het levenseinde kunnen vereist zijn.
Deze brochure is te verkrijgen bij alle LEIF-vrijwilligers in de tien ontmoetingscentra van het Sociaal Huis. Deze zijn ook ter beschikking voor alle mogelijke vragen. Discretie verzekerd.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7243

Login Form