Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Solliciteren gebeurt voortaan in verschillende stappen. We vragen je eerst te registreren vooraleer je effectief kan solliciteren.

Alle stappen worden hier haarfijn uitgelegd: www.oostende.be/jobstudenten

Om als monitor, spelbegeleider of als coördinator aan de slag te kunnen moet je ofwel een attest "animator in het jeugdwerk" hebben en minstens 17 jaar worden in het jaar van tewerkstelling ofwel voldoen aan één van de onderstaande voorwaarden:

  • ten minste één jaar nuttige ervaring als animator in het jeugdwerk kunnen aantonen en ten minste 20 jaar oud zijn op de datum van indiensttreding;
  • houder zijn van een diploma of een getuigschrift hoger onderwijs, voor zover dit diploma of getuigschrift werd uitgereikt na studies die ten minste 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming omvatten;
  • student zijn aan een instelling voor hoger onderwijs en een opleiding volgen die ten minste 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming omvat en ten minste één jaar met vrucht hebben voltooid.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7304

Login Form