Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Ingevolge de opstart van het UIT-Loket in het gloednieuwe Cultuurcentrum “De Grote Post” is de coördinator als leidinggevende verantwoordelijk

 • voor de uitbouw en de organisatie van het loket UIT zodat de bezoekers klantvriendelijk en efficiënt worden geholpen en desgevallend correct worden doorverwezen
 • voor de begeleiding van de dossiers (intake, behandeling, adviesaanvragen, besluitvorming en feedback aan de aanvrager) voor de organisatie van evenementen op het openbaar domein.

De coördinator werkt voltijds met een variabele uurrooster, waarbij prestaties tijdens het weekend (zaterdagnamiddag) mogelijk zijn.

Wervingsvoorwaarden:

 1. houder zijn van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in een betrekking van niveau B
 2. slagen in een vergelijkend wervingsexamen

Aan de diplomavoorwaarde moet voldaan zijn bij het sluiten van de oproep.

Bevorderingsvoorwaarden:

 1. titularis zijn van een graad van niveau C met minimum vier jaar niveauanciënniteit.
 2. vastbenoemd zijn of aangesteld zijn in contractueel verband na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen
 3. geslaagd zijn voor de module “Basisopleiding administratief medewerker” of de module “Basisopleiding beleidsmedewerker georganiseerd door de School voor Bestuursrecht.
  Worden vrijgesteld van deze opleiding :
  • de houders van het einddiploma van de School voor Bestuursrecht of de houders van het diploma van bestuurswetenschappen uitgereikt door de hiertoe opgerichte school van de stad Oostende
  • de personeelsleden die minstens 100 uur door de vormingsverantwoordelijke goedgekeurde vorming gevolgd hebben.
 4. slagen in een vergelijkend bevorderingsexamen

Aan de voorwaarden 1 tot 3 moet voldaan zijn bij het sluiten van de oproep.

Selectieprogramma

De selectie bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

In het schriftelijk gedeelte wordt de kandidaat geconfronteerd met concrete situatie die verband houdt met de functie.  Via een postbakoefening wordt gepeild naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten en vakkennis weet toe te passen in een concrete situatie.

Duur: 3 uur
Vereist minimum: 25/50

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling naar de postbakoefening van het schriftelijk gedeelte mogelijk is.

Duur: 30 min
Vereist minimum: 25/50

Om te slagen moet de kandidaat ten minste 60/100 halen.

Solliciteren kan meteen online. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma (enkel voor de deelnemers aan de wervingsselectie) en een curriculum vitae toe. De kandidaturen kunnen ook schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 15 oktober 2012 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, ofwel bij een ter post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar de dienst Personeel worden opgestuurd:

Stadsbestuur Oostende
Dienst Personeel
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

De openingstijden van de dienst Personeel zijn :

 • maandag, dinsdag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur
 • donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur
 •  vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

Bij het indienen van de kandidatuur moet duidelijk vermeld worden als u deelneemt aan de wervings- of de bevorderingsselectie.

De schriftelijke proef vindt plaats op dinsdag 20 november 2012 vanaf 08.30 uur in de Conferentiezaal op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis.

Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd.  Die vergadering vindt plaats op donderdag 08 november 2012  om 18.30 uur in de  Conferentiezaal op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis.  

GEMEENTELIJK EMANCIPATIEBELEID

Het stadsbestuur streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- of holebigeaardheid of handicap.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7280

Login Form