Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.2.10 §2, maakt de deputatie van de provincie West-Vlaanderen bekend dat het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringspian "Strand en dijk Oostende", dat voorlopig vastgesteld werd door de provincieraad in zitting van 27/09/2012, ter inzage ligt vanaf 12/11/2012 tot en met 11/01/2013 op het provinciehuis Boeverbos.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7276

Login Form