Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

RAPPORT 2012 over de tewerkstelling op Oosteroever

Op de site Oosteroever (+/- 72 ha - inclusief wegenis) zijn actueel 181 ondernemingen actief die een tewerkstelling vertegenwoordigen van 1.520 directe, en vooral lokale, arbeidskrachten. Je kan het volledige rapport hier downloaden.

“Inventarisatie van de bedrijvigheid op de Oosteroever“ is voor het huidig beleid in Oostende een heikel punt waarmee de vzw Oostendse Oosteroever, bij de geplande ontwikkelingen op de Oosteroever, al jaren het stads- en havenbestuur op de korrel neemt.
Tot op vandaag kan, of beter gezegd, wil het huidige beleid de bestaande bedrijvigheid en tewerkstelling niet erkennen.
De vzw is ervan overtuigd dat voor eender welke duurzame ontwikkeling er rekening dient gehouden te worden met en inspraak dient verleend te worden aan de aanwezige bedrijven, eigenaars en verenigingen.

In 2008 werd door de vzw een aangetekend schrijven met een ondertekende petitie van 101 bedrijven, eigenaars en verenigingen gericht aan het stadsbestuur met de vraag naar duidelijkheid en rechtszekerheid. Hierop werd echter nooit geantwoord.

In 2011 werd door de vzw op en naar aanleiding van de Vlaamse Havendag onder de titel “Oosteroever werkt” een kaart opgemaakt van de aanwezige bedrijven op de Oosteroever.
Het feit dat het “Economisch Huis Oostende” er, alhoewel het haar taak is en zij over de financiële middelen beschikt, tot op vandaag nog altijd niet in geslaagd is een inventarisatie op te maken van de bedrijvigheid en kstelling op de site Oosteroever is op zijn minst merkwaardig.

Daarom heeft vzw Oostendse Oosteroever zelf een inventarisatie opgemaakt op basis van objectieve cijfers en gegevens.
Op de site Oosteroever (+/- 72 ha - inclusief wegenis) zijn actueel 181 ondernemingen actief die een tewerkstelling vertegenwoordigen van 1.520 directe, en vooral lokale, arbeidskrachten.

Opnieuw wil de vzw wijzen op het belang van inventarisatie en erkenning van de huidige bedrijvigheid.
De site Oosteroever is uniek en dient te worden ontwikkeld vanuit al haar karakteristieken op zowel sociaal, economisch, cultureel, historisch als ecologisch vlak.
De mogelijkheden voor een aanpak met een evenwicht van behoud en vernieuwing/versterking van deze facetten van Oosteroever zijn ondermeer uitgewerkt in de studie van Peter Bossu en Guido Vandenbroucke van de cvba BuitenGoed 

De vzw Oostendse Oosteroever zal blijven ijveren voor een een dergelijke integrale benadering van Oosteroever met inspraak van alle betrokkenen.
Een inventarisatie van al deze karakteristieken en overleg is dus meer dan noodzakelijk.

De vzw Oostendse Oosteroever.

 

 

Read more http://oostendseoosteroever.be/256-rapport-2012-over-de-tewerkstelling-op-oosteroever.html

Login Form