Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Volgens het consumentenmagazine Test Aankoop is de netheid in de Vlaamse steden en gemeenten er de laatste jaren flink op vooruit gegaan. Drie steden behaalden zelfs de maximumscore: Oostende, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Truiden.

Dat onze Stad aan Zee een uitstekend rapport krijgt, is geen toeval. Al jaren zet het Stadsbestuur actief in op een verhoogd afval(preventie)beleid. Daarnaast werpt ook de netheidscampagne ‘Oostende blinkt als de zee’ intussen zijn vruchten af met tal van gesmaakte acties zoals de ‘netheidsapp’, de pocket ashtrays, de sprekende vuilnisbakken of de hondenpoepbuizen.

Naast de dagelijkse afvalophaling en de extra zondagavondophaling (tijdens de zomervakantie), zorgen ook een graffitiploeg, de ZOROOS (Zorg voor Oostendse straten, burgers die vrijwillig meehelpen om de stad net te houden), extra jobstudenten en het Clean Team (een team van 30 mensen met een leefloon die ingeschakeld worden om de stad en de wijken netjes te houden) voor een propere Stad aan Zee. Ook de gratis sluikstortlijn (0800/92.4.91) en de gratis containerparken zijn al jaren een vaste waarde in het Oostendse afvalbeleid. De Stad zal er voor ijveren om de containerparken in de toekomst gratis te houden.

En in Oostende is een verwittigd man/vrouw er zeker en vast twee waard! Via Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS) wordt hard opgetreden tegen hardleerse overtreders. Ook sluikstorters zijn in de Stad aan Zee aan het verkeerde adres. De opkuis wordt immers betaald met (hun eigen) belastingsgeld.

Tot slot nog enkele cijfertjes. Voor het net houden van Oostende, maakt het Stadsbestuur gebruik van 45 bakfietsen, 19 hondenpoepbuizen en 51 hondentoiletten. Er zijn 375 afvalkorven en 100 strandkorven. De veegdienst bestaat uit 37 personeelsleden, terwijl voor de verwijdering van graffiti 2 medewerkers worden ingezet. Daarnaast zijn er 6 gemeenschapswachten, 30 leefloners in het Clean Team en voor de opkuis van het strand 13 medewerkers en bijkomend 10 jobstudenten actief. In het centrum worden nog eens 2 extra jobstudenten ingeschakeld en in het kader van de campagne ‘Oostende blinkt als de zee’ zijn 15 jobstudenten aan de slag. Voor het legen van de afvalkorven gaan dagelijks 4 medewerkers op pad.

Deze erkenning is een echte pluim voor de vele personeelsleden van de Stad die zich dagdagelijks inzetten voor de netheid.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7239

Login Form