Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Doelgroep:

Het MSOC staat in voor de ambulante opvang en begeleiding van mensen met een drugproblematiek. Kernbegrippen zijn laagdrempeligheid, multidisciplinariteit en harm-reduction (schadebeperkend werken). Er wordt medische en psychosociale hulp voorzien aan mensen die in de meer klassieke hulpverlening niet terecht kunnen.

Plaats in de organisatie:

De verantwoordelijke van het psychosociaal team MSOC staat in voor het management van het psychosociale en paramedische team. Hij/Zij is mede verantwoordelijk dat het MSOC op een transparante manier de vooropgestelde doelstellingen bereikt die voortvloeien uit de missie en de visie van het MSOC conform de conventie tussen het Stadsbestuur en het RIZIV. Ook de afstemming met het artsenteam op vlak van hulpverlening behoort tot het takenpakket. Hij/Zij rapporteert rechtstreeks aan de Directeur van het MSOC.

Vacaturegegevens:

Functie: Verantwoordelijke psychosociaal team, Psycholoog/Orhopedagoog/Sociaal Agoog (contractueel/niveau A)

Dienst: MSOC

Aantal betrekkingen: 1

Omschrijving van de functie:

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de psychosociale opdrachten van het MSOC.
 • Je begeleidt het psychosociaal team en de verpleegkundigen wat hun psychosociale werking betreft.
 • Je bewaakt het psychosociale luik binnen de multidisciplinaire werking en verzekert de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je zorgt voor de afstemming tussen het psychosociale en medische luik van de cliëntbegeleiding.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van de uurroosters en de taakverdeling.
 • Je staat samen met het psychosociaal team in voor intakes, cliëntbegeleiding, onthaal en crisisopvang.
 • Je bent verantwoordelijk voor een correct dossierbeheer, rapportage en andere administratieve procedures.
 • Je hebt een adviserende en motiverende functie naar de teamleden.
 • Je neemt actief deel aan interne en externe overlegstructuren en staat in voor een optimale netwerkontwikkeling.
 • Je rapporteert dagelijks aan de Directeur van het MSOC.

Profiel

 • Kennis van verslavingsproblematiek, psychiatrische ziektebeelden en therapeutische aanpak.
 • Basiskennis van harm reduction en bemoeizorg.
 • Kennis van personeelsmanagement.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • In staat om zowel individueel als in team te werken.
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid.
 • Leidinggevende kwaliteiten.
 • Organisatietalent.

Prestatiebreuk: Voltijds (38u/week)

Toelatingsvoorwaarden:

 • Houder zijn van een diploma Master/ Licentiaat in de Psychologie, Ortho-pedagogiek of Sociale Agogiek.
 • In bezit van rijbewijs B.
 • Ervaring met leidinggeven en kennis van de drughulpverlening is een pluspunt.

Bijkomende informatie: Onmiddellijke indiensttreding met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (tot aan beëindiging moederschapsverlof huidige coördinator, voorzien 01/09/13). 

Bijkomende voordelen: maaltijdcheques.

Solliciteren kan meteen online. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe.
De kandidaturen kunnen ook schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 11 oktober 2012 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, ofwel bij een ter post aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) naar de dienst Personeel worden opgestuurd:

Stadsbestuur Oostende
Dienst Personeel
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Voor deze betrekking wordt een schriftelijk en mondeling examen op vrijdag 26 oktober 2012 georganiseerd.

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7182

Login Form