Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Haven Oostende investeert verder in de uitbouw van de haven

oud nieuws Haven Oostende blijft verder investeren in nieuwe infrastructuur om de groeiende trafieken te kunnen opvangen. De nieuwe investeringen zijn allen inbreidingsprojecten, wat niets anders wil zeggen dan dat de nieuwe infrastructuur wordt gebouwd in het havengebied en er dus geen extra gebieden moeten aangesneden worden. Twee nieuwe projecten (Multimodale infrastructuur Plassendale 1 en Wachtkaai Demeysluis) worden begin volgend jaar aangevat terwijl een derde (vernieuwing Wandelaarkaai) reeds onder constructie is. Multimodale infrastructuur Plassendale 1 Het Plassendale 1-gebied in de achterhaven van Oostende werd in de afgelopen jaren ontwikkeld als havengebied ontsloten via de zeescheepvaart en binnenvaart (nieuw dok), het wegverkeer (aanleg nieuwe ontsluitingsweg: Esperantolaan) en het spoor (nieuwe spoorwegbrug). Om het gebied definitief af te werken zijn er nog een aantal infrastructuurwerken noodzakelijk. Deze werken bestaan uit ophogingen, ontsluitingswegenis en een multimodale infrastructuur. De wegenis is noodzakelijk om de kaaimuur aan het nieuwe dok, de 23 ha grote site van het Seagate logistiek park en de site van Seminck gas te kunnen ontsluiten. De multimodale infrastructuur laat toe om overslag te doen tussen het spoor, weg en de waterweg. Wachtkaai t.h.v. de Demeysluis In het kader van de studie voor de renovatie van de Demeysluis, die bezig is, werd de totale problematiek van de scheepsbewegingen bekeken en ook de toegankelijkheid van de sluis. Door de groeiende trafieken in de haven wordt er ook een optimale organisatie verlangd van ligplaatsen en scheepsbewegingen. Ingevolge het in dienst nemen van de ring rond Oostende, de Kennedy ? De Bolle verbinding, is de scheepvaart van en naar de achterhaven dagelijks gebonden aan spertijden om door de Conterdambruggen en de Demeysluis te varen. Daardoor gebeurt het nu zeer regelmatig dat een schip moet wachten om de sluis in te varen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt een wachtkaai toegewezen, wat niet zo evident is wegens de groeiende scheepvaart. Daarom is zo?n wachtkaai noodzakelijk. Tevens wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan de andere zijde een roro-ponton te plaatsen zodat de Cockerillkaai als roro-kaai kan gebruikt worden. De stijgende trafieken en afvaarten van Transeuropa Ferries kunnen met deze investering opgevangen worden. Wandelaarkaai Deze werken zijn reeds gestart in oktober 2003. De Wandelaarkaai ligt ter hoogte van de Vismijn in Oostende en is een oude kaai waar slechts een diepgang van 3 meter is. Er wordt een totaal nieuwe kaai voor de oude gebouwd zodat er kan gebaggerd worden tot een diepgang van 9 meter. Aan het einde van de vernieuwde kaai, dat uitkomt op het Zeewezendok, zal een nieuw ponton gebouwd waardoor meteen een derde aanlegkaai voor roro-schepen aan de terminal van het Zeewezendok wordt gecre?erd. [b]bron:[url]http://www.portofoostende.be[/url][/b]