Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
oud nieuws Haven Oostende is zo vrij uw aandacht te vragen voor een persmededeling die blijkbaar eerder onopgemerkt is gebleven en hieronder is gevoegd. Het betreft de vestiging ? met subsidie van de Vlaamse Gemeenschap ? van een IODE (Intergouvernementele Oceanografische Commissie) van de Unesco. Het Vlaams Instituut voor de Zee dat een uitzonderlijke reputatie heeft opgebouwd als Marien Datacentrum is gastheer voor dit nieuwe project office. De vestiging zal plaatsvinden in 8 pakhuizen van de Vismijn op de Wandelaarkaai, naast het VLIZ. De locatie is eigendom van de Stad Oostende die de pakhuizen zal renoveren. Belangrijk is nog dat de persmededeling vermeldt: ?Jaarlijks worden momenteel ca. 1 500 overnachtingen voor IODE experten vooropgesteld. Daarnaast voorziet men regelmatig internationale workshops en seminars in te richten?. Dank zij de snel opgebouwde expertise binnen het VLIZ brengt het IODE office aldus een niet te verwaarlozen meerwaarde voor de Stad en kan de Haven terecht fier zijn VLIZ en IODE binnen haar gebied van dienst te kunnen zijn. Johan Vande Lanotte - Voorzitter AG Haven Oostende Paul Gerard - Gedelegeerd - Bestuurder AG Haven Oostende "IODE project office" in Oostende voor de Intergouvernmentele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO Op voorstel van de Vlaams minister van Wetenschappen en Technologische Innovatie Dirk Van Mechelen, keurde de Vlaamse regering vandaag een infrastructurele ondersteuning goed voor de oprichting van een 'IODE project office' in Oostende voor de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de Unesco. De ondersteuning voor de huisvesting van het project office bedraagt 60.000 euro per jaar. De IOC is h?t erkend orgaan binnen de Verenigde Naties dat zich toelegt op de studie van de zee?n en oceanen. De IOC co?rdineert programma's op het gebied van onderzoek, dienstverlening en "capacity building". Via deze activiteiten wenst de IOC de kennis van het mariene systeem te vergroten en aan te wenden voor de verbetering van het beheer, de duurzame ontwikkeling en de bescherming van het mariene milieu. E?n van de belangrijke programma's van de IOC is het 'International Ocean Data and Information Exchange' programma (IODE). Het IODE heeft als doel om op een gestandaardiseerde wijze oceanografische gegevens en informatie wereldwijd beschikbaar te stellen en uit te wisselen. Momenteel zijn er in meer dan 60 landen een of meerdere datacentra actief in het wereldwijde IODE- netwerk. Bij ons is het Vlaams Marien Data centrum van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) hierbij actief betrokken en wordt de gastheer van dit nieuwe "IODE Project office". Dit initatief maakt Vlaanderen en Belgi? een "wereld"- knooppunt met betrekking tot informatiebeheer en - uitwisseling van oceanografische gegevens en informatie. Dit zal een aanzienlijke stimulans betekenen voor de ontwikkeling van de Vlaamse en Belgische expertise terzake (onder meer door de frequente aanwezigheid van internationale edeskundigen in deze problematiek, de organisatie van studiedagen,...) en biedt een unieke mogelijkheid om zich internationaal te profileren en te integreren. In de praktijk komt het erop neer dat het IODE-programma vanuit het IOC-hoofdkwartier te Parijs zal verplaatst worden naar Oostende, wat de visibiliteit van Vlaanderen binnen het IOC ten goede zal komen. De voorziene locatie maakt deel uit van de pakhuizen van de Oostendse vismijn, waar ook het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is gehuisvest. Deze locatie is eigendom van de stad Oostende, die deze pakhuizen verder wenst te renoveren. De onmiddellijke nabijheid van het VLIZ en de diensten van de administratie Waterwegen en Zeewezen in Oostende en Zeebrugge laten toe om nieuwe ontwikkelingen 'in het veld' te testen. Naast de expertise van het VLIZ kan het Project Office beroep doen op inbreng van de universiteiten en hogescholen. Het IODE project office zal heel wat internationale experten tijdelijk onderdak bieden. Jaarlijks worden momenteel ca. 1500 overnachtingen voor de IODE-experten vooropgesteld. Daarnaast voorziet men regelmatig internationale workshops en seminars in te richten. Met het ondersteunen van de oprichting van een 'IODE project office' in Oostende wil de Vlaamse regering een duidelijke stimulans geven aan de samenwerking van Vlaanderen met multilaterale organisaties [b]bron:[url]http://www.portofoostende.be[/url][/b] [b]andere linken:[/b] [url]http://www.vliz.be[/url]

Login Form