Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
oud nieuws Voor het eerste semester van 2003 noteert de haven van Oostende terug een forse stijging van de ro-ro*trafieken: er werden 139 526 ro-ro eenheden behandeld t.o.v. 100 024 in dezelfde periode vorig jaar, een stijging met bijna 40 %. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de verhoogde frequentie. Per dag zijn er 9 afvaarten naar Ramsgate, 4 naar Ipswich en 1 naar Killingholme (Humber river). De gemakkelijke bereikbaarheid, uitmuntende service en doorgedreven veiligheidsmaatregelen spreken de verladers duidelijk aan. Ook de containers in lo-lo* via de feederservice ex Rotterdam en Antwerpen, en vnl. de shortsea containerlijn van Kursiu Linija uit Klaipeda kenden een gestage groei, met 35 % tot 7 278 TEU. Door de conjunctuurgebonden vermindering van zeeaggregaten daalde de bulk en general cargo 7,5 % naar 814 000 ton. De groei van diverse kleinere trafieken kon de daling in de zeeaggregaten onvoldoende compenseren. Alles bij mekaar behandelde de haven van Oostende in de eerste zes maand van 2003, 3,66 mio ton, een stijging van 25 % t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Door het wegvallen van de Hoverspeed passagiersverbinding met Dover worden er geen toeristische passagiers meer verscheept. Toch bereikt de passagierstrafiek in chauffeurs en begeleiders 77 000 eenheden. Er wordt degelijk werk van gemaakt om opnieuw een passagiersverbinding op te starten op de schepen van Transeuropa naar Ramsgate. Sinds juni is in Ramsgate een geheel nieuwe council aangetreden. De onderhandelingen waren meteen grotendeels te herbeginnen maar we blijven, samen met de rederij vastberaden om de nieuwe dienst te kunnen starten. Van de 11 aangekondigde cruise-aanlopen zijn er reeds 5 afgewerkt. De respons van de rederijen en passagiers is uiterst positief. [b]Veiligheid ? strijd tegen illegale migratie[/b] Haven Oostende heeft het afgelopen jaar kosten noch moeite gespaard om te investeren in de veiligheid. Veiligheid dient hierbij begrepen te worden in de 2 betekenissen, beter verwoord in het Engels: security (veiligheid naar illegalen, criminaliteit) en safety (veiligheid naar mensen actief in de haven). Voor het ?security? aspect heeft de haven van Oostende steun gekregen van ?British Immigration? (Home Office) voor de investering in hardware. De akkoorden tussen Belgi? en het Verenigd Koninkrijk in de strijd tegen illegale migratie behelzen onder meer een doorgedreven controle aan Belgische zijde. De Britse immigratiediensten investeren hiertoe in detectiemateriaal. De eerste installatie, een tweevoudige hartslagdetector, is in samenwerking met Haven Oostende en de in de haven actieve ferryoperatoren in Oostende ge?nstalleerd. Op 20 juni werd deze hartslagdetector officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de ministers Vande Lanotte en Duquesne. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk waren er talrijke hoogwaardigheidsbekleders die de eerste installatie op Belgische bodem kwamen inhuldigen. Haven Oostende biedt met een dergelijke installatie meteen een extra bescherming tegen onvermoede aanwezigheid van illegalen in de lading, wat in het VK tot grote problemen had kunnen leiden. [b]E.U.-Veterinaire Keuringspost[/b] De haven van Oostende bezat, in tegenstelling tot de luchthaven geen E.U.-veterinaire keuringspost. In verband met de mogelijke behandeling van diepvriescontainers was dit een absolute noodzaak. In samenspraak met het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) heeft AGHO zich ge?ngageerd om een keuringspost die voldoet aan de meest recente eisen in te richten. Dit project is afgewerkt en de offici?le E.U. goedkeuring als grenscontrolepost voor verpakte voedingswaren van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie heeft de haven nu ook verkregen. Het grote voordeel van zo?n keuringspost in Oostende t.o.v. grote havens als Rotterdam en Antwerpen is tweevoudig: - snelheid: de containers worden snel ter keuring aangeboden zonder dat er overdreven wachttijden ontstaan (deze kunnen oplopen tot drie weken in grotere havens), demeuragekosten blijven zeer beperkt; - behandeling: de keuringspost bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de terminal Beide voordelen zijn niet te miskennen daar er heel wat verpakte levensmiddelen ?just in time? moeten geleverd worden. Oostende meent dan ook dat het met deze inspectiepost een oplossing kan bieden aan heel wat voedingsbedrijven die hun goederen importeren. We zijn ervan overtuigd dat onze bestaande feeder-lijn naar Rotterdam en Antwerpen, evenals de regelmatige verbinding met de Baltische Staten, een belangrijke troef is om ons inspectiekantoor ten volle te laten renderen. [b]bron:[url]http://www.portofoostende.be[/url][/b]

Login Form