Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

E.U.-Veterinaire Keuringspost in Oostende (16/06/03)

oud nieuws De haven van Oostende bezat, in tegenstelling tot de luchthaven geen E.U.-veterinaire keuringspost. In verband met de mogelijke behandeling van verpakte voedingswaren in gekoelde of diepvries containers was dit een absolute noodzaak. Wel bestaat er in de vismijn een keuringspost voor aangevoerde verse vis. In samenspraak met het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) heeft AGHO zicht ge?ngageerd om een keuringspost die voldoet aan de meest recente eisen in te richten. Dit project is afgewerkt en de offici?le E.U. goedkeuring als grenscontrolepost voor verpakte voedingswaren van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie heeft de haven nu ook verkregen. Het grote voordeel van zo?n keuringspost in Oostende t.o.v. grote havens als Rotterdam en Antwerpen is tweevoudig: - snelheid: de containers worden snel ter keuring aangeboden zonder dat er overdreven wachttijden ontstaan (deze kunnen oplopen tot drie weken in grotere havens), demeuragekosten blijven zeer beperkt; - behandeling: de keuringspost bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de terminal. Beide voordelen zijn niet te miskennen daar er heel wat verpakte levensmiddelen ?just in time? moeten geleverd worden. Oostende meent dan ook dat het met deze inspectiepost een oplossing kan bieden aan heel wat voedingsbedrijven die hun goederen importeren. We zijn ervan overtuigd dat onze bestaande feeder-lijn naar Rotterdam en Antwerpen, evenals de regelmatige verbinding met de Baltische Staten, een belangrijke troef is om ons inspectiekantoor ten volle te laten renderen. [b]bron: [url]http://www.portofoostende.be[/b][/url]