Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Bij het ontwerp van het fietspad werd aanvankelijk gekozen voor een halfverharding in kleischelpen gezien de natuurwaarde van het nabijgelegen -nog te realiseren- parkbos. Het Stadsbestuur ontving echter veel meldingen van ontevreden gebruikers en omwonenden. De Burgemeester heeft het Vlaams gewest hiervan op de hoogte gebracht waarna werd beslist om het fietspad te herinrichten.
 
De uitgraving van de kleischelpen is voorzien eind 2012 of begin 2013. De heraanleg in beton of asfalt volgt aansluitend. De exacte timing wordt later nog meegedeeld.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7014

Login Form