Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Inschrievingspapieren voe de polliesje

 

Oa je bie d'Ostensche poliesjes wil komn werken moe je wel e poar papiertjes invuln.
Voe je te kunn voorbereiden op "t examen ving j'ier al de vragen.
 
 
 

Wien zie je gie?

Je naame:......................

Je voornaame:..................

Je lapnaame:...................

Je wuuf eur naame:.....................................

Jen anoedster eur name  ................................

Je tillefong Numroo:   ......................................

 

 

 

 

 

Seks (*):

vint,

wuf,

voede twéé ( lisbies, omo )

 

(*) schrappn wattatter nie past
 

Kienders

Kienders bie je eiste wuf:....................

Kienders bie je tweide wuf:....................

en bie eenander:.................

 

Vervoer

Numero va je véloplak:.......................

Otto ploate:...........................

 

Oe zie je der uut

Waffer kleur ejje gie

van vel :...................

van je oar:.....................

E je Kort of lank Lank oar?  .........       (stief lank of kletse geschoren em me 't liefst)

Kiek je scheel? .............

Zie je doof? .........

De moate vajje kolle: ................

De moate va je sluffers:.................

De moate van va je schoe........

De moate vajje kop :...............(voer e kepi ziender mo juuste klééne moaten)

 

Olgemène kenisse,

(moa je moe da nie invuln o je nog nie ku schrievn)

 

Wien ister de derde keuninck van Belgie?    Berten     -     Vandelanotte  -   Boedewien (*)

Kajjegie schrieven? ................

Kajjegie lezen? ..................

Kajjegie tellen? ................ en toe oevele (oenderd is 't maximum): .

Oevele is één en één?     elve  -   twéé  -  vuuve  (*)

Kajje gie verschillende toalen?  Waffer:.................................

Kajjegie Frans klappen?  Met oar - zoender oar (*)

Iengels met of zoender warme patatte in je muulle

Slap je gie tusschen lakens? mé joen wuuf. – mee enander wuuf  (*)

Ka je gie met e motto rien? ................ (Daddes nogol belangriek want der zien der mo viere die kunnen rien en der zien vele motos we!)

In waffer ploeg wilje gie zitten?  s'nuchens  - s'achternoens - olleene mo de zundag  (*)
 

Sociale capaciteiten

Wa zie je kafeetjes?

 

Bie de rosten

in den aviso

de paloma

in de kantiene van de vismiene

Allemolle

 Oe rap ejje gie e stik in je kloten? (*)

Achter tien pienten?

Achter e flesche jeniever?

Achter e baksje trappiest?

(*) (Voe wiekagent te worden moeje kunn twientig pienten drinken en je moe nog koppabel zien voe alleine thus te graken!)

 

Die papieren binnenbriengen voo diessedaagenuchtent en mé e bitje schance en e lange noarme zie je gie int nieuw koader.
 

 

Je moe ieroender zelve téékenen !!!


……………………………….. of X,  (je kut loater leiren teikenen beist dajje prosessen schrieft!!)