Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Dromun

Kweten nu nie os ju giender ook soms ukki droomt. Ikzelve dromun biena elku nacht en tis hoast oltied van uuzze stad. Kmaken ik ton lange wandulliengen deur bepoaldu wiekken van ostendu en kvertrekken ik oltied vanop du driehoek, dattis da plingje da nu du namu draagt tpauwlusplingje . Vandoar goat hut no de grote kerke en du kappellebruggu om ton langs de werf no du veugelmart te trekken. Kgon ton toetan de morre en ton ofwel no du sprotgang of no du sprotfabrieke ofwel langs de biels no de soldoatuberg tot tan de butterpit. Kgon ook dikkels no ‘t bosju no tkeunepling of tkattepling om tonne langs de meibooschoolu toettan de garre van de konterdam te wangullun. Vandoar goat hut no de stroendfabrieku om langs de voart te kommen an tschiptju van Teut-Teut. Da laagt over dien iengulschu kaffé dun Ostend Baar.

Oude vismijn (cirque)Mu wangelienge goa nog verder en langs de koaije viendukik du cierk, gin egte cierk mo wel doede vismiene die beter gekend was os du cierk.Doarna kiek ukkik ukki binnen in tgernoaskot of gong deur toetan tpermurensju om door tu steken en u bitje tu rusten an du bas. Tgebeurt ook dank deursteken toe tkoptje van thoofd om tu kieken oszu gin slabburoaiun gevangen hen. Van doar gaat hut noar hut strange en du vlaggestok om verder tu trekken noar du Van Isughemloan, wu kieken noa du terassu, ju wit hut nog zeker, die danszoale voe d’iengelsche, ton noar het akwariejum van Lebon, hut tiaoter en de scala, loater kraig de scala du name van, dun Helder en nog loater “hut witte paird.” In mien dromun zienk ik uuz savuns paradairen langs diek noa de grote hotels : de Wellington, du Plage, de Continental en du Oceaan om te kieken noar ol die rieke menschen die zaten teeten.De wuuven mit under lang klaid aan, gail guttitumatooid mit lange kettingen roend under nekke, dikke braangeléés rond hunder orms en de ventun in tzwart mit u wit hemde an en un strekje in platsu van un plasterhong. ’t Was schone voe zien; Doarna giengen wiender toet an de deure van de Kursoale om al die rieke gasten doar te zien ankommen.Van doar gieng voor us het beste, wu giengen noa de noek van de bassiaanstroate achter u korni en ol lekkend turug noar huus. Ken dur nog goeste achter!