Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Zotten april

Ain woffan dank ik nog nooit geschreven hen is een echte vint, nie biester groot, idder slank,oltied lachende ogen en zair goed bekend, voe dun twidden waireldorlooge, in uuzze stad. Zun echte name was Armaan en twas un brave ziele die oltied te vienden was in tostends uutgangsleven.. Men hem gekend os garzong in ’t Laiterietje, in ’t bosje, woar datten voer iederain ain goe woordjun had. Ju was ie oltied chiek geklid en geel beleefd, dus un goeie garzong.

Mo, ottun vrie van dienst was, wastur gin oeden mir an, maistol wastun ton verklid en ju kon ie schone vertellen. Ju sprak ie vloeiend olgemain beschaafd oostends, beter dan geliek welk viswuuf, woarmee ie dikkels babbelde.
Maistol klaiddudu ie zich in un spoanschen sienjorrietta , jaat ton un schoon lang klaid an mit un voole, boven un goed guswannairde parruuke, un stoola roend zien bloote schoers en lange blienkundu klokken in zien oren. Zien voeten staken in blienkende schoetjes mit hoog hielen.Zo geklid lietun ie zich voeren in un open kallézje; oltied vriendeluk bakulend no de menschen.
Ju was ie un trouwe klant van de veele cafeetjes op de koaije en in domgevienge doarvan, mo tmaiste wastun, te vienden in café Casablanca , bie Florutiene Somers, in du Siesjevazjonestroate, juuste over du vroegere vissemart.
.Ostun doar binnen kwam wast mitain faiste, du tafels werden opzieds geschoven en Armaan, begon an zien spoansche danzun. Ju kon ie du menschen bezig hoeden mi zien toeren en vertelliengen en nateurluk mi zien danzpasjes. Dordeure wastun gairn gezien bie du visscherie
Iederkair dattun bie Floruntiene kwam wastur oltied vulle bak en da toet in du loate heurtjes Op u kair brochtun, zien vriend “Peirdevleis” mee, un bainhouwer uut de Stuuverstroate, gekend os un sjokkoloatevint, de vroegere name voe un homo. Van tonne zagen de visschers da Armaand ook voe de sjokkoloate was en  bekaiken zu hem mit andere ogen, twas middain gedoan mit du Casablanca. Du avundun van vroeger makten platse voe vroegere sluutingsheuren.        
Armaan stopte nogtans nie mi zien verklaidpartietjes en was mi karnavol altied in wuuveklairen, gesmienkt, zoender masgur op en azzo de stroate op. Ju kwam ie azzo ukki binnen in du bovenzoale van de Kerlienga,op de groter mart, gieng no de inschrieviengstafel om mee te doen no de tietel van Miss Zeemeeuw. Du inrichters gaven hum un rugnummer en vroegen hem of ie un bikini mee had. Armaan beloofde deze tu gon hoalen en verdween om nie mi weer te kommen.
Binst dun orlooge istun ie ook geueevakuaird, gelik vele ostendenoaren en ie kwam no dun orlooge weere mo was dezelden nie mi.Ju bleef ie loater mair thuus en ju stierf ie in 1960 en is in olle stilte begraven.


Mauref