Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

De babylonstroate

iedere kair dank op de Serruuzeloane stappen en an du meisjesschoole kommen, nu in ostende beter gekend os de Eekol mayenne,kan knie naloaten no boven te kieken no da gebouw die nu ook dail uutmakt van de schoole. Kzien ton die name die doarop te lezen staat : “In ’t Hof van Belofte”. Tzien ol menschen die mien gevraagd hen of de stad du geweunte had zoeun name te geven an u schoole.    

Het grote gebouw, links, is het fameuze Hof van Belofte.De kleinere woningen werden achteraf gesloopt om plaats te maken voor de meisjesschool.. De straat zelf was amper 3m. breed.Die menschen weten nie dattur vroeger dor un stroate liep tusschen de Werfstroate en de Korte Peperstroate en de name kreeg van Babylonstroate. Op de platse woar da nu de speelplatse is van de schoole wastur ton u plingje da gebruukt werd als kolemart en wor da, in 1841, een nieuw priezong werd g ebouwd. In da g ebouw woaren un dertigtal cellen mi un grote zoale voe wuuven en een wapenkamer.
Nevens hut priezong wastur een liekenhuusje angebouwd. De stroate nevens het priezong en gelieklopend mit de Babylonestroate, mo nie deurlopend no de Werfstroate kreig de name Gevangenisstroate.
Os tgevang in Brugge in gebruuk kwam moesten ol de veroordailden doar u plekje zoeken en wierd het priezong in ostende nog juuste gebruukt os pompierskazeirn en  duertochthuusje.
In 1894 wilde men de kazeirn uitbrijden gezien dor gin platse was om tmaturioal op te bergen.
In januarie 1903 besliste de gemeinteroad een nieuwe kazeirn te bouwen op dun hoek van de Babylonestroate en de Werfstroate. Turzelfdertied peinsden zu in tzelfde gebouw un ruumte te voorzien voe un doortochthuus en un garage voe liekwagens.

{mosimage}

In otober verandurdu de road van mainienge en stelde voor tgebouw op te trekken op de voorgestelde platse, mo ‘tgeliekvloers voor te beoeden voe un arsenoal voe pompierswagens
en tmaturioal plus de weunste voe du commandant.
In 1910 driengt de mieniester an oldoar un nieuwe schoole te bouwen dus mosten olle gebouwen doar verdwienen.
De pompiers verhuusden no ’t karolienenhof in de Vielodromstroate en de maiste huuzen in de Babylon, Werf- en Korte Peperstroate werden gesloopt.Mo de waireldorlooge brak uut en de plangs in de kasse gestopt.
In 14-18 zien de duutschers doar ingetrokken en achter dorlooge is men ton begunnen mi slopen  en ofbreken.
De Babylonestroate bestoeg nie mi,mo de café op den hoek, die de name “ In ’t Hof van Belofte” droeg is loater u dail geworden van du schoolu.              
 
{fcomment lang=nl_NL}