Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
Oostends voor aangespoelden

 

GRAMMATICA

 

 

 

 

 

1) De G en de H
In Het Oostends wordt de H nooit uitgesproken waar ze in het Nederlands wel uitgesproken wordt. Het lidwoord wordt wel verbonden met het volgende woord

NEDERLANDS OOSTENS UTSPRAKE
HOND Een OEND
HAAN Een OANE
HAND Een AND
HAMER Een AMER
HORLOGE Een ORLOGE
HAVER AVER
HEMEL Den EEMEL
Op de plaats waar we in het Nederlands een G uitspreken gebruiken we in in het Oostends de letter H

NEDERLANDS OOSTENS UTSPRAKE
GAAN HOAN
GEVEN HEVN
GRAAN Hroan
Probeer volgende zinnen op z'n oostends uit te spreken

NEDERLANDS OOSTENS UTSPRAKE
Een hand geven Een and Hevn
Graan geven aan de haan Hroan hevn an den oane
TERUG

2) De Tweeklank UI wordt vervangen door een U
NEDERLANDS OOSTENS UTSPRAKE
Buiten Buutn
Ruiten Ruutn
Zuipen Zuupn
Druipen Druupn
TERUG

3) Eind N en Glotisslag
In de meeste West-Vlaamse dialecten zoals bv. het Brugs wordt de eind-N sterk benadrukt. Bij het Oostends wordt deze eind-N meestal vervangen door een glottisslag. Inslikken van de N is zeker niet voldoende. Het is een directe overgang van een neusklank naar de diepe keel.


De glottisslag is heel duidelijk hoorbaar bij de luisterwoordjes hierboven. (Buutn, Ruutn, zuupn, druupn)

4) ZIEN i.p.v BEN
In het Nederlands zeggen we "Ik ben naar school geweest". In het Oostends wordt dit "'k Zien noa 't schoale gewist" We zeggen nooit "ik ben" maar altijd "ik zijn" of in het oostends 'k zien.

TERUG
5) Lange IJ wordt IE
In het Oostends zijn nog veel oud-Vlaamse invloeden zichtbaar. Zo wordt de tweeklank "IJ" (lange IJ) in het Oostends altijd uitgesproken als "IE"

NEDERLANDS OOSTENS UTSPRAKE
Kijken Kiekn
Rijk Rieke
Dijk Diek
Vrijlaten Vrieloatn media/
TERUG

6) De èè klank
De wereldberoemde èè klank. Is niet zo eenvoudig in gebruik. Niet elke lange EE wordt als èè uitgesproken. Je spreekt ze uit zoals in het Franse être. Ik schrijf ze hier dus met accent grave. Doorgaans kun je stellen dat de èè klank gebruikt wordt waar in andere Vlaamse dialecten een bepaalde tweeklank gebruikt wordt.

Als je onderstaand zinnetjes kunt uitspreken zit je al heel goed. (klik op de link om de uitspraak te horen)

Go je méé noa de zèè
"Ga je mee naar zee"


'k stoan mè men èène bèèn in e hèèle tèèle hèètevlèès en mè klèène tèèn in de woaterstèèn mè zèèwoater

"ik sta met één been in een teil met geitevlees en met mijn kleine teen in de wasbak met zeewater"


 

Login Form