Afdrukken
Categorie: Nieuws uit Oostende
Hits: 964
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het ontwerp addendum provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, dat voorlopig vastgesteld werd door de provincieraad, ligt ter inzage vanaf 17 oktober 2012 tot en met
14 januari 2013 op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning, lokaal 3.01, Koning Leopold lIl-laan 41, 8200 Sint-Andries.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6942