Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Vastgoedsector bij monde van Thiers bezorgd
De recente ontwikkelingen, en de sensibilisering omtrent ons fragiel erfgoed, zorgde er voor dat vastgoedmakelaar en nationaal ondervoorzitter van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Frank Thiers een andere klok luidde in de pers.

Dement Oostende schreef de nationale voorzitter van het BIV aan n.a.v. deze misleidende persverklaringen die uitsluitend uit eigen winstbejag werd afgelegd. Frank Thiers misbruikte zijn titel van nationaal ondervoorzitter om zijn verklaringen een zweem van geloofwaardigheid mee te geven.
Zo beweert Frank Thiers dat voor verbouwingen aan panden op de erfgoedlijst de goedkeuring van de Commissie A.be zou vereist zijn. Nochtans levert deze commissie enkel een niet-bindend advies af. Bovendien toont de recente praktijk aan dat deze adviescommissie niet meer dan een doekje voor het bloeden is vermits het stadsbestuur onder druk van bouwpromotoren en vastgoedmakelaars, waaronder Frank Thiers zelf, steevast de adviezen naast zich neerlegt en nog steeds aan de lopende band sloopvergunningen voor op de inventaris vermelde panden blijft afleveren.

Frank Thiers spreekt zichzelf verder tegen wanneer hij het heeft over het effect van deze erfgoedlijst op de vastgoedprijzen in Oostende. In 2006 verklaarde Frank Thiers n.a.v. de vastgoedhausse in Knokke nog dat eigenaars om de oren worden geslagen met waanzinnige aanbiedingen van promotoren om hun eigendom te verkopen en het voor jongeren onmogelijk was geworden om daar tegenop te bieden, een fenomeen waarmee ook de Oostendse bevolking de jongste jaren geconfronteerd wordt. Volgens Frank Thiers zou het nu de erfgoedlijst zijn die er toe zou leiden dat er minder panden beschikbaar zijn en de prijzen van appartementen en woningen sterk zullen stijgen.

Tenslotte laat Frank Thiers zich laagdunkend uit over de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Deze inventaris zou enkel gebaseerd zijn op de voorgevel van een huis, ‘soms zelfs enkel op een glasraam’. Zijn uitspraken doen afbreuk aan de inzet en deskundigheid van de talrijke erfgoedspecialisten die in opdracht van de Vlaamse overheid, het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen over verschillende jaren in kaart hebben gebracht.

Het is duidelijk dat Frank Thiers enkel voor zijn eigen winkel spreekt en vreest dat het actieplan Bouwkundig Erfgoed hem persoonlijk in zijn portefeuille zal raken. Zijn functie van nationaal ondervoorzitter van het BIV gebruiken voor eigen winstbejag is in strijd met de beroepsdeontologie van het BIV, reden waarom Dement Oostende klacht neerlegt.

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2008/11/vastgoedsector-bij-monde-van-thiers.html

Login Form