Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Voor den orlooge.

Ossekik voe mien compjoeter zitten goan mien gedagten nogol dikkels no de tied van voor den oorloge. De tied dan kienders nog kienders woaren en der nog gin eletriek was.Os we wiender van tschoole kwamen moesten wiender uuz huuswerk nog in de keuken doen bie de kéké, woarin de vlammen veranderden bie iedere luchtverplatsienge.In de wienter verwarmden wiender uuz bie de buuzestove, nu haiten ze da leuvensche stofe. We legden uuze bainen op de deuren van den oven en adden alzo warme voeten

 

De maiste weuningen aan gin lopend woater, we mosten da goan halen op den oek van de stroate. Voe u kluute hajje doar twi seulen woater. De W.C was maistol een soorte bak mi doarop un planke mit u roend gat derrin. Ter bestoeg ook gin toiletpapier en wiender gebruukten in stikken gesneen gazettepapier.
‘savunds of moenk zeggen tusschen doenkeren en kloaren stoenden wiender op stroate om de latteirenopstekers te zien. Van verre zagen wu zu ol kommen, op under vieloo mit u lèère op under schoers, en ook nog een lmange stokl mit un aak en un soorte doze. Ol die diengen op de goaze lateirres an te steken. Snuchtens kwamezn zu weere om de gazekroane uut te doen.

Kienders konden nog op stroate speelen,want er woaren nog gin ottoomobiels, joengens en meisjes oender makkaar. Tonnbe wisten wiender nog nie wat vrien was. Olle vervoer gebeurde mi peirden en platyte karren, zwoare brabantsche peirdenmi brèè rikken en zwoare pootten. Buuten da za gezn wiender ook veele stikkarrenn, einige getrokken deur un oend.. De karren aan oete wielen met iezer doarop, en da makte veel leeven.

Os mu utwoar noartoe mosten gebruukten wieder uuze vieloo, zoender changemaan de vitesse, mo meistol un zwoare vieloo mi u carbeurelucht derop. Selfs de dokteurs reen mit under vieloo. Op uuze wiek aan wiender twi dokteurs, van ein van under mogte kik of en toe zien vieloo kuuschen. Kregen doarvoren un kartje of un holve frank en doarmee kochtekik bie Miet je op den oek spekken.

Kerinneren mien ook uuzen eirste radio, un zwoar geval mit op du bofekant un soorte wiel dajje moeste droaien in de richtinge van brussel. Vanoender twi grootte kasten woarin de zwoare accuus staken, die regelmotig mosten gevuld worden. Os die radio angest oken wierd, natteurlik allleine mo savends hoorden wiender airst veele ruuschinge en tonne u bitje mezziek. We woaren ton stief kontent, want er woaren nie veele radios in uuze stroate. Friegoos of diepvriezers bestoegen ook nie en doarom mosten wiender dikkels no de kelder.

Om uuze toespiessche weg te steken. Uuz eten was ook nie gelik nu, gin drie of vier soorten wosten of vlais, mo werl stuuten mi bruune suuker of confiteure. eenappels en speelgoed alleine mi sietnaklaoi, wafels mi nieuwjoar.

De kienders woaren ook nie geklid gelik nu. Maistol mi u broek mi dorop èèn of meer lappen. De eirste zaundag van oktober was de pardesu verplichtend en moest de g eile wienter gedragen worden.


Woar zien wiender nu ?

Alli toe op un, andere kair .

Mauref